Kurs

Leda Väst 2024 - Flämslätt

Välkommen till Leda Väst – en helg med mersmak och många kurser! Se detta som en perfekt helg att samla hela ledargänget i kåren eller distriktet och gå på olika eller gemensamma kurser och umgås där emellan samt träffa nya och gamla ledarkompisar.

Leda Väst 2024 - Flämslätt

Plats

Flämslätt Stifts- och kursgård, Lerdala

Ansökan och betalning

Ansökan till Leda Väst görs genom Scoutnet. Om du inte kan logga in i Scoutnet, kontakta din kårs medlemsregistrerare. Om du bara glömt ditt lösenord, kan du byta det genom länken "Glömt lösenord" på Scoutnets inloggningssida.

En del kurser har en begränsning i antal platser. Vi kan därför inte garantera plats på alla kurser. Ni ansöker här om plats, och tilldelas plats så långt de räcker. Vi kommer annonsera här och i Scoutnet så snart en kurs blir full, och stoppa möjligheten att anmäla sig.

Den 8 januari kommer vi skicka en faktura till den fakturamottagare du angett i din ansökan. För vår del är det enklast om vi kan fakturera ditt distrikt eller din scoutkår, så kolla med era kassörer om ni kan göra så. Påminn era kassörer att det är viktigt att det finns en fungerande epost att skicka fakturan till, annars riskerar ni att förlora er plats på era valda kurser. En obetald faktura kommer att betraktas som en avanmälan.

Avanmälan

För avbokning innan fredag 5 jan faktureras ingen avgift. För avbokning mellan 6 och 19 jan faktureras 50 % av kostnaden (logi/konferensavgift, mat, kurskostnad). För avbokning efter den 19 jan faktureras 100 % av kostnaden (logi/konferensavgift, mat, kurskostnad).

Avanmälan görs till mats.lejon@vastbodal.se, eller annalena.levin@scouterna.se

Upplägg och schema

Helgen är delad i sex pass, och de olika kurserna och workshoparna tar upp ett eller flera pass. Vi har försökt fördela passen så att även de som går någon längre kurs skall ha chansen att göra något annan aktivitet också.

Schema lördag

från 09:00 Morgonfika 09:45-12:00 PASS 1 12:00-13:00 Lunch 13:00-15:15 PASS 2 15:15-15:45 Fika 15:45-18:00 PASS 3 18:30-20:30 Middag 21:00- Aktiviteter o kvällsmingel. Ta med pulka och pannlampa om det är pulkaväder.

Schema söndag

från 07:00 Frukost 08:30-10:45 PASS 4 10:45-11:00 Fika 11:00-12:00 PASS 5 Mersmak - mingel och utställningar 12:00-13:00 Lunch 13:00-15:15 PASS 6 15:15-15:30 Avslutning

Vi kan ordna en hemfärdsfika kl 15:30 på söndag om någon vill utnyttja tiden på eftermiddagen. Detta bokas vid anmälan

Den går bra att anlända redan på fredagen, mot en extra avgift. Ni väljer det i formuläret när ni anmäler er. Om ni vill boka en möteslokal på fredag kväll för er kår eller annan grupp kan ni göra det i formuläret.

Utbildningar/workshops som går över flera pass

- Leda scouting i korthet, pass 1+3+6

Utbildningen Leda scouting inleder din resa på Ledarskapsön och gör dig tryggare i din ledarroll. Här lär du dig om Scouternas program och får förståelse för vad ledarskap i Scouterna innebär.

Leda scouting har stort fokus på att skapa verksamhet och ger dig: - Förståelse för vad som gör scouting till scouting - Kunskap om hur du planerar ett möte - Förståelse för vad ett ledarskap baserat på Scouternas värderingar innebär, och hur det ger ett stödjande och lyssnande ledarskap Kursledare: Olla Lundkvist m. fl.

PASS 1 (lördag 09:45-12:00)

- Anpassat ledarskap workshop

Hur anpassar vi vårt ledarskap och vår verksamhet så att den blir tillgänglig för alla? Tillsammans fördjupar vi oss i vad diagnoser som ADHD och Autism kan innebära, och vi utvecklas i att anpassa vårt ledarskap för att alla barn ska få utrymme att delta och utvecklas utefter sin förmåga och behov. Kursledare: Västra kansliet/SENSUS

- Scoutprogrammet Familjescouting

Få inspiration och lär dig mer om familjescouting. Kursledare: Pernilla Niemi

- Leda kår - Workshop

Denna workshop är en introduktion till den större kursen Leda Kår. Leda Kår är Scouternas kårledningsutbildning. Utbildningen fokuserar på kårens ledarskapsbehov – och att deltagaren lär sig mer om ledarskap och styrning av vuxna. Kursledare: Nicklas Wolter med flera

- Tillverka en lägerpall - första chansen

Tillverka din egen pall - som kan fällas ihop och bäras. Pallen har tre ben av trä - och en sits av kraftigt tyg. Ta gärna med egen täljkniv. Kursledare: Gunnel Johansson

- Lär dig torka mat

Har du någongång burit alldeles för tungt på fjällvandringen? Vi med, men det finns lösningar. Kom och lär dig hur du kan torka mat för att spara vikt och volum och kunna äta mycket godare måltider när du är ute på dina äventyr. Vi kommer titta på grunderna i mattorkning, var det är enklast att börja, olika metoder och vad som är bra att tänka på. Tillsammans kommer vi torka så att ni får se resultatet! Kursledare: Julia Carlbäcker

PASS 2 (lördag 13:00-15:15)

- Stegring inom scoutprogrammet

Varför vill vi bygga in stegring mellan åldergrupperna och hur kan vi göra för att synka stegringen mellan avdelningarna. Kursledare: Charlotte Blomster

- Trygga Möten live

Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper kring frågor som rör trygga möten och tillsammans med andra få samtala om olika frågeställningar. Kursledare: Pernilla Niemi

- Psykisk ohälsa och svåra samtal

Kom och lär dig mer om ungas psykiska mående och om hur vi som vuxna i deras närhet kan göra stor skillnad. Kursledare: Hanna Bothén, Sensus

- Hantverk makrame

Du tillverkar ett överlevnadsarmband och kanske mer av makramé/råbandsplatting. Kursledare: Agneta Johnsson

- Tillverka en lägerpall - andra chansen

Tillverka din egen pall - som kan fällas ihop och bäras. Pallen har tre ben av trä - och en sits av kraftigt tyg. Ta gärna med egen täljkniv. Kursledare: Gunnel Johansson

- Sjukvård i programmet - plåstra, hjälpa, rädda

Få hjälp med att lära ut sjukvård till våra tre märken i programmet med praktiska övningar. Linda Myrstrand, Andreas Östberg

- Lär dig laga & vårda personlig friluftsutrustning

Hur kan vi se till att göra friluftslivet mer hållbart? På det här passet kommer vi titta närmre på olika funktionsmaterial och prata om dess egenskaper, skillnader och lämplighet. Vi kommer prata om reparationer, vad man kan göra själv, vad man kan låta få reparerat och hur man skall ta hand om sina plagg för att bevara deras funktion så länge som möjligt. Passet genomförs i samarbete med Sensus Hållbarhetsstuga och är ett inspirationspass för att du sedan skall kunna ta vidare kunskaperna och kanske fortsätta laga och vårda din friluftsutrustning tillsammans i kåren.

PASS 3 (lördag 15:45-18:00)

- HBTQI+ inom Scouterna: Hur inkluderar vi fler? -

Tillsammans lär vi oss mer om hur vi som ledare kan inkludera flera genom att utveckla vår verksamhet och vårt bemötande för att fler ska känna sig välkomna och trygga på scouterna. Kursledare: Hanna Bothén, Sensus

- Inspirationspass om internationell scouting

Har du hört talas om Scoutland – landet där alla scouter i världen är medborgare?

Under detta pass kommer du få lära dig om den internationella dimensionen av scouting, få tips om utbyten med scouter i andra länder och få en större förståelse i hur processer på världsnivå hänger ihop med verksamheten i din kår. Dörren till Scoutland står öppen, vågar du gå igenom den? Kursledare: Mio Kuschick, Scouterna

- Klartänkt

Klartänkt riktar sig till dig som är intresserad av att reflektera kring alkohol och andra droger samt tobak. Genom att bli medvetna om våra val i livet och fundera på varför vi väljer och väljer bort något, ökar våra förutsättningar för att vi ska kunna ta välgrundade beslut. Workshopen låter dig som deltagare prova på övningar och diskutera materialet så att du som ledare sedan kan använda det i kåren. Kursledare: Anna Stenström

- Hantverk makrame

Du tillverkar ett överlevnadsarmband och kanske mer av makramé/råbandsplatting. Kursledare: Agneta Johnsson

- Nåltovning

Dekorationer och figurer av kardad ull Hjärtan, kaniner, äpplen, blommor, ägg, svampar, troll... Forma med ull och filtnål - efter din egen smak och fantasi. Kursledare: Gunnel Johansson, Skövde

- Ännu Mera Lekar

En praktisk workshop med lekar (nya lekar från föregående år) som vi leker och testar tillsammans. Unikt kurshäfte fås efter genomfört kurspass. Kursledare: Annalena Levin

- Lägerbålsledarkurs

Vi skapar tillsammans. Kom med förslag, önskemål, delta aktivt och dela dina bästa inslag. Vi bygger ett program och delar erfarenheter, rop, sånger samt ifrågasätter en del av vad som görs. Kursledare: Ingela Eriksson

PASS 4 (söndag 8:30-10:45)

- Existentiella frågor med scouterna

Hur kan jag som ledare arbeta med existentiella frågor med mina scouter? Vad betyder tro i vårt sekulära samhälle? Lär dig nytt, inspireras av andra och brottas med fördomar och förutfattade meningar i ett pass där du kommer utvecklas på flera plan. Kursledare: Hanna Bothén, Sensus

- Trygga Möten fördjupning

För dig som gått Trygga Möten grundkurs så får du här möjighet att fördjupa samtalet om trygghet på scouterna med andra ledare. Kursledare: Pernilla Niemi

- Styrelseutbildning

Hur skapas ett väl fungerande styrelsearbete som leder till goda resultat? I den här workshopen utgår vi från Sensus styrelseutvecklingsmaterial: En styrelse som gör skillnad. Syftet är att tydliggöra styrelsens viktiga roll samt ge ett praktiskt stöd för planering av styrelsens arbete. Workshopen passar dig som är engagerad i en styrelse och vill växa i ditt uppdrag! Kursledare: Linn Dimmlich, Sensus

- Kårwebbar

Lär dig mer om hur du sätter upp och utvecklar din kårs eller ditt arrangemangs webbplats i Scouternas gemensamma webbsystem Kursledare: Max Sahlström

- Vikingasmycken - koppartråd

Återbruk av koppartråd från kablar. Du tillverkar ett armband genom flätning av metalltråd. Passar bra att göra med scouterna. Kursledare: EG Pittaya Jantarasena

- Hantverk Dekorativa Knopar - första chansen

Vi skapar dekorativa knopar, som valknop, Apans knytnäve, stjärnknop, fallrepskknop, vänskapsknop eller andra du vill lära dig. Kursledare: Ingela Eriksson

PASS 5 - Mersmak (söndag 11:00-12:00)

Här får ni bland annat chansen att träffa dessa grupper:

Scouternas Folkhögskola

RUG, Regionala Utbildningsgruppen

Scoutdistrikten

Regionlägret VELJ!24

Sensus - Scouternas studieförbund

Scouternas webbplats "Scoutstuga" - lär dig göra reklam för er lägerplats eller scoutgård

Här kommer också en del småhantverk finnas, t.ex.

Scoutbestick med cernitlera. Ta med egna bestick du vill göra om.

Knappmärken

PASS 6 - (söndag 13:00-15:15)

- Krishantering

Hjälp för kårerna att skapa en Krisplan och dela med sig av sina erfarenheter och vad som behöver uppdateras per år. Kursledare: Mats Mattsson

- Hur behåller vi fler ledare?

Vad behöver vi göra för att locka fler vuxna att engagera sig och få dem att trivas och stanna? Vi pratar om samarbete, struktur, kultur och motivation. Kursledare: Charlotte Blomster

- Scoutnet - Ny och gamla funktioner!

Vi tittar på det nya utseendet i Scoutnet, och de förbättringar det ger. Vi kan också visa eller gå genom saker ni vill lära er mer om. Frågor kommer kunna skickas in i förväg. Exempel på det vi kan komma att ta upp är tex de olika rapporterna, utbetalningar, e-postlistor, arrangemang, kurser och statsbidrag m.m. Kursledare: Max Sahlström

- Hantverk Dekorativa Knopar - andra chansen

Vi skapar dekorativa knopar, som valknop, Apans knytnäve, stjärnknop, fallrepskknop, vänskapsknop eller andra du vill lära dig. Kursledare: Ingela Eriksson

- Matlagning utomhus med Dutch Oven

Vi lär oss att baka med en så kallad Dutch Oven, en gjutjärnsgryta som man kan baka i med eld eller glöd. Vi gör både matbröd och goda kakor och efterrätter. Kursledare: Patrik Hagel

Deltagaravgift och tillägg

Deltagaravgift

700 kr – betalas av alla 900 kr – sen deltagaravgift ( betalas efter 8 jan 2024 )

Tillval och önskemål

700 kr Övernattning lö-sön vandrarhem per person 1200 kr Övernattning lö-sön hotell dubbelrum per person

900 kr God mat hela lördag- söndag 300 kr Lunch och fika lördag 300 kr Middag lördag 300 kr Lunch och fika söndag 800 kr Övernattning och kvällsmacka fredag, frukost lördag

50 kr Fika söndag eftermiddag

Kontakta mig om du undrar något

Fakta

Arrangör

Västbodals Scoutdistrikt

Datum

2–4 feb 2024

Plats

Lerdala, Sverige

Åldersgräns (min)

15

Kostnad

Deltagaravgift - betalas av alla 700 kr

Ansökan

Ansökan öppen 25 okt–13 dec 2023

Ansök här

För dig som är

Utmanare 15-18 år

Rover 19-25 år

Ledare och kår

Familjescouting