Kurs

Samtalsledarutbildning

Målgrupp

Samtalsledarutbildningen är för dig som: - varit scoutledare en längre tid eller är anställd i Scouterna alternativt samverksorganisation; Equmenia, NSF, Salt, eller ett studieförbund - har goda och fördjupade kunskaper i frågor som knyter an till innehållet i Trygga möten - vill fördjupa dina kunskaper och din förståelse för frågor inom området Trygga möten - har erfarenhet av att leda samtal i grupp - har förmåga att samtala med scoutledare om känsliga och svåra frågor inom området Trygga möten

Utbildningens syfte & innehåll

Kursens syfte är att ge dig praktiska färdigheter som samtalsledare. Detta sker genom att du får träna och utveckla din förmåga att hålla och leda svåra samtal i grupp, bland annat genom rollspel, feedback och reflektion.

Innehåll: - Samtalsteknik - Agerande vid olika “trygga möten” händelser med stöd av fallbeskrivningar - Fördjupad kunskap om innehållet trygga möten (inklusive särskilt utsatta grupper)

Antagning och urval

Det kommer sedan att ske en urvalsprocess genom intervjuer och referenstagning för att sedan bli antagen till samtalsledarutbildningen samt finnas förväntningar, som att kunna genomföra ett minimum antal workshops om året och ingå i ett nätverk, närmare beskrivet i uppdragsbeskrivningen

- Ansökan öppnar 20 november - Ansökan stänger 2 maj - Ansökningsprocess maj – juni - Antagningsbesked juni - Samtalsledarutbildning 10-12 september 2021

Kring kostnad

Samtalsledarutbildningen är helt kostnadsfri för dig som är ideell och antagen deltagare. Detta inkluderar även resa, boende (samt enkelrumstillägg) och mat för kurshelgen. Dessa kostnader täcker Trygga möten. Är du anställd hos Scouterna eller någon av samverkansorganisationerna står din arbetsgivare för dina kostnader.

Läs mer

scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/scoututbildningar/samtalsledarutbildning

tryggamoten.scout.se/samtalsledarutbildning

Fakta

Arrangör

Nationella utbildningar

Datum

10–12 sep

Plats

Hägersten, Sverige

Kostnad

Deltagaravgift ideell 0.00

Anmälan

Anmälan öppen 31 mar–2 maj 2021

Ansök här

För dig som är

Ledare och kår