Kurs

TG Påsk

Treklöver Gilwell är utbildningen för dig som är erfaren scoutledare och känner dig sugen på att få utveckla ditt eget ledarskap, uppleva egna scoutäventyr i en patrullgemenskap med andra engagerade scoutledare och vill få inspiration att ta scoutverksamheten till en ny nivå.

TG Påsk

Är det dags för en nytändning? Eller för en fördjupning i varför du är scout? Är du utbildare, kårfunktionär, ledare på avdelning eller på andra uppdrag i rörelsen och funderar inte längre på varför du gör det du gör, utan kör på lite automatiskt? Eller känner du att det är dags för att ladda dina batterier, genom att åter besöka platsen i ditt huvud där din inre scoutledare befinner sig? Då är Treklöver Gilwell den rätta ledarskapsutbildningen för dig.

Om Treklöver Gilwell

Treklöver-Gilwell utbildningen har en lång internationell tradition och utbildningen har utvecklats i takt med scoutrörelsen och samhället. År 2019 var det 100-årsjubileum för utbildningen.

Treklöver Gilwell är en sammanhållen och fördjupande ledarskapsutbildning där deltagarna får möjlighet att uppleva och praktisera scouting samtidigt som vi reflekterar både individuellt och gemensamt kring olika teorier. Detta görs både på ett personligt plan och kopplat till Scouterna och scouting.

Utbildningen inleds med förberedelseuppgifter på hemmaplan och fortsätter sedan med minst nio utbildningsdagar, fördelade på minst två tillfällen. Centralt är ditt personliga utvecklingsarbete, där du med hjälp av en handledare får utveckla en aspekt i ditt egna scoutledarskap. Utbildningen pågår, från förberedelseuppgifter till sista delen, mellan sex månader och ett år.

Det som särskiljer kursen från andra scoutledarutbildningar är att du får möjlighet att fördjupa och utveckla ditt ledarskap, genom ett större personligt utvecklingsarbete och i den gemensamma scoutupplevelse du får med de andra deltagarna på kursen En personlig utveckling, en inre resa, som kan hängas upp på ett yttre projekt, något som driver din utveckling framåt.

Förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig som har varit scoutledare i minst tre år och har genomgått Scouternas folkhögskolas grundläggande ledarutbildning eller motsvarande. För att delta bör du vara minst 23 år.

Treklöver Gilwell – TG Påsk

TG Påsk har två fysiska träffar där vi ses en kursvecka runt påsk och sedan i en kurshelg i oktober. Innan, under och efter träffas vi digitalt, med syfte att bidra till mer lärande och ge förutsättningar för mer diskussion och reflektion under våra fysiska träffar. Vi varvar teori och praktik och ger utrymme för reflektion och eftertanke, i grupp och enskilt. TG är en utbildning som fokuserar på ledarskap som ska hålla i längden.

Under kursen får du möjlighet att reflektera över ditt ledarskap kopplat till den du är och vill vara i din scoutverksamhet och vi utgår ifrån de aspekterna; Individ, Grupp samt Scouting och jag. Individen, ger dig en fördjupad personlig utveckling i relation till ditt ledarskap och därmed får du en större trygghet i det egna ledarskapet. Du blir mer medveten om dig själv och din ledarroll inom Scouterna. Självinsikten ökar och självkänslan stärks. Gruppen, ger dig en fördjupad förståelse om dig själv och hur du fungerar i grupp, kunskap om grupper och grupputveckling och praktisk erfarenhet. Scouting och jag, ger dig en ökad förståelse för scouting och TG:s historia, liksom för Scouternas värdegrund och organisation. Du får verktyg att se din egen plats i rörelsen och hitta en väg framåt liksom en stadig ideologisk grund för ditt engagemang. Gemensam scoutupplevelse, skapar en gemensam arena för deltagarna i vilken ni enskilt och tillsammans kan reflektera över kursens innehåll och er egen utveckling.

Utbildningsmål

Efter avslutad kurs har du på djupet fått reflektera över ditt scoutledarskap och vem du är i rörelsen. Du kommer göra detta med ett teoretiskt ramverk, men det är inte teorierna som är fördjupningen utan den kommer från samtal med andra scoutledare, med många olika bakgrunder, och som alla vill utveckla sig under tiden tillsammans. TG är en personlig utvecklingsresa där du kan nå hur långt som helst men det förutsätter att du är öppen för förändring och förmår reflektera över dig själv och din ledarroll. Du har fått en ny scoutpatrull med vänner som både under och efter kursen kan hjälpa dig att utvecklas mot dina mål.

Du har också fått verktyg med dig hem för att fortsätta din personliga utvecklings- och värderingsresa i din scoutvardag och ditt ledarskap.

Upplägg och kursplatser

Utbildningen är uppdelad på två fysiska tillfällen, först en vecka i samband med påsk i Storvallen, NSF:s scouternas fjällstugor, och sedan en långhelg på scoutanläggningen Gilwell utanför Flen i oktober. Före, under och efter träffas vi 5 gånger digitalt. TG Påsk är en scoutledarskapsutbildning i fjällmiljö, men du behöver inte ha några förkunskaper av vinterfjäll.

Mellan de fysiska träffarna kommer du och din patrull att få uppgifter att lösa. Du kommer också att ha kontakt med din handledare avseende ditt personglia utvecklingsarbete.

Mer information om platserna hittar du på http://storvallen.nu för NSF:s scoutanläggning och https://gilwell.scout.se för Gilwellstugan.

Digitala möten 28 januari och 25 februari 2024

Den 28 januari kl. 19.00-21.00 träffas vi första gången för en digital uppstart.

En förberedelseuppgift kommer att skickas ut efter det digitala uppstartsmötet, som ska lämnas in inför den andra digital träffen som är den 25 februari kl. 19.00-21.00.

Kursveckan 24 - 29 mars 2024, Storvallen Jämtlandsfjällen

Vi träffas i en härlig vintermiljö i Storvallen söndagsförmiddag den 24 mars, anpassat utifrån när nattågen kommer in. För den som vill och behöver är det möjligt att anlända på lördagen. Kursveckan avslutas på fredagskvällen, så långväga deltagare har möjlighet att åka nattåget, det går också bra att resa hem på lördagen.

Vi kommer att sova inomhus i fjällstugorna och ha kurspass både inne- och utomhus. Fokus är ledarskap där vi i början på veckan fokusera på grupperspektivet för att sen övergå till individ-perspektivet. En av dagarna utforskar vi vinterlandskapet i vår närmiljö.

Under kursveckan identifierar du dina behov av utveckling som scoutledare och hittar ett mål för ditt personliga utvecklingsarbete. Du koordinerar arbetet med din handledare och när du åker hem är du är redo att genomföra ditt utvecklingsarbete med stöd av handledare och eventuellt en kontaktperson hemma.

Digitala möten 26 maj

I slutet av vårterminen träffas vi digitalt den 26 maj kl. 19.00-21.00

Mellan mars och oktober genomför, reflekterar och lär du dig av ditt utvecklingsarbete hemma med stöd av din handledare. Patrullen kommer också att träffas för att utbyta erfarenheter och få nya perspektiv, utifrån varandras pågående utvecklingsarbete.

Digitalt möte 8 september

Den 8 september kl. 19.00-21.00 träffas vi digitalt.

Kurshelg 4 - 6 oktober, Gilwellstugan, Sparreholm (Flen)

Den andra träffen äger rum fredag lunch till söndag eftermiddag runt tretiden på Gilwell, som ligger i vacker sörmländsk natur vid sjön Båvens strand. Helgen tillbringas i huvudsak utomhus och patrullerna bor tillsammans i tält. (Om du av någon anledning inte kan sova i tält, går det att lösa med inomhusförläggning.) Kurspassen genomförs både ute och inne, denna gång med fokus på organisationsperspektivet. Under kurshelgen delar ni med er av ert utvecklingsarbete, reflekterar och inspirerar varandra. Målet är att avsluta utbildningen genom att överlämna TG-insignierna.

Digital återträff 24 november

Ett sista steg innan vi helt skiljs åt är en digital träff den 24 november kl. 19.00-20.30, för att fånga upp intrycken och reflektioner av utbildningen. Vi hoppas att denna träff ska ge mersmak och underlätta fortsatta kontakter och nätverk för fortsatt utveckling.

Antagning

Ansök till kursen senast 1 december 2023. Observera att detta inte är detsamma som att du anmäler dig och automatiskt kommer med på kursen.

Antagningsprocessen går ut på att prioritera behöriga deltagare utifrån ett mångfaldsperspektiv. Snarast möjligt efter sista ansökningsdagen får du besked om du är antagen till kursen eller ej.

Om kursavgiften och betalning

Kursavgiften är 6500 kr (du betalar själv dina resor till och från alla kurstillfällena).

Scoutkårer, scoutdistrikt och vissa fonder kan bidra till finansieringen. Det finns också arbetsgivare som kan stå för kostnaden eller delar av den. Intyg till arbetsgivare finns.

Blir du antagen kommer du efter antagningsbeskedet faktureras hela avgiften, som skall vara betald senast på förfallodagen till Scouternas folkhögskola. I avgiften ingår en anmälningsavgift på 500 kr. Vi följer Scouternas folkhögskolas rutiner för ansökan och antagning, vilka kortfattat innebär att du kan bli betalningsskyldig om du uteblir utan giltig orsak. För att få tillbaka delar eller hela den inbetalda avgiften behöver du ha synnerliga skäl eller ett sjukintyg för din frånvaro. Anmälningsavgiften återbetalas inte.

Frågor och funderingar

Frågor besvaras gärna av någon av de kursansvariga: Annette Björnson, annette.bjornson@scouterna.se Jenny Kärrholm, jenny.karrholm@scouterna.se

Kontakta mig om du undrar något

Fakta

Arrangör

Nationella utbildningar

Datum

28 jan 2024 – 24 nov 2024

Kostnad

Deltagaravgift 6 500 kr

Min antal deltagare

24

Max antal deltagare

32

Ansökan

Ansökan öppen 22 okt–1 dec 2023

Ansök här

För dig som är

Rover 19-25 år

Ledare och kår