Kurs

Treklöver Gilwell - Alla Årstider

Är det dags för en nytändning? Eller är det dags för en fördjupning i varför du är scout? Är du utbildare, kårfunktionär, ledare på avdelning eller på andra uppdrag i rörelsen och funderar inte längre på varför du gör det du gör, utan kör på lite automatiskt? Eller känner du att det är dags för att ladda dina batterier, genom att åter besöka platsen i ditt huvud där din inre scoutledare befinner sig? Då är Treklöver Gilwell (TG) den rätta ledarskapsutbildningen för dig.

Om Treklöver Gilwell

Treklöver Gilwell utbildningen har en lång internationell tradition och utbildningen har utvecklats i takt med scoutrörelsen och samhället. År 2019 var det 100-årsjubileum av utbildningen.

Förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig som har varit scoutledare i minst tre år och har genomgått Scouternas folkhögskolas grundläggande ledarutbildning eller motsvarande. För att delta bör du vara minst 23 år.

Treklöver Gilwell är en sammanhållen och fördjupande ledarskapsutbildning där deltagarna får möjlighet att uppleva och praktisera scouting samtidigt som vi reflekterar både individuellt och gemensamt kring olika teorier. Detta görs både på ett personligt plan och är kopplat till Scouterna och scouting. Utbildningen inleds med förberedelseuppgifter på hemmaplan och fortsätter i vår med 10 utbildningsdagar, fördelade på minst 3 tillfällen. Helt centralt är ditt personliga utvecklingsarbete där du med hjälp av en handledare får utveckla en aspekt i ditt eget scoutledarskap. Utbildningen pågår, från förberedelseuppgifter till sista delen, mellan sex månader och ett år.

Treklöver Gilwell – Alla Årstider

Denna TG-kurs är tredelad till sin natur där vi träffas under årets alla årstider (ett kortare pass kommer genomföras i samband med den Nationella Jamboreen 2022). Året - hela varvet runt och också ditt scoutledarskap i ett helhetsperspektiv.

Under kursen får du möjlighet att reflektera över ditt ledarskap kopplat till den du är och vill vara i din scoutverksamhet och vi utgår ifrån de aspekterna; Individ, Grupp samt Scouting och jag. Det som särskiljer kursen från andra scoutledarutbildningar är att du får möjlighet att fördjupa och utveckla ditt ledarskap, genom ett större personligt utvecklingsarbete och i den gemensamma scoutupplevelse du får med de andra deltagarna på kursen.

Individen, ger dig en fördjupad personlig utveckling i relation till ditt ledarskap och därmed får du en större trygghet i det egna ledarskapet. Du blir mer medveten om dig själv och din ledarroll inom Scouterna. Självinsikten ökar och självkänslan stärks.

Gruppen, ger dig en fördjupad förståelse om dig själv och hur du fungerar i grupp, kunskap om grupper och grupputveckling och praktisk erfarenhet. Scouting och jag, ger dig en ökad förståelse för scoutings och TG:s historia, liksom för Scouternas värdegrund och organisation. Du får verktyg att se din egen plats i rörelsen och hitta en väg framåt liksom en stadig ideologisk grund för ditt engagemang.

Gemensam scoutupplevelse, kursen utgår ifrån scoutmetoden vilket ger oss gemensamma scoutupplevelser

Utvecklingsarbetet, är ett personligt arbete, med stöd från en handledare. En personlig utveckling, en inre resa, som kan hängas upp på ett yttre projekt, något som driver din utveckling framåt.

Kursmål

Efter avslutad kurs har du har du på djupet fått reflektera över ditt scoutledarskap och vem du är i rörelsen. Du kommer göra detta med ett teoretiskt ramverk, men det är inte teorierna som är fördjupningen utan den kommer från samtal med andra scoutledare, utifrån många olika bakgrunder, och som alla vill utveckla sig under tiden tillsammans.

TG är en personlig utvecklingsresa där du kan nå hur långt som helst men det förutsätter att du är öppen för förändring och förmår reflektera över dig själv och din ledarroll. Du har fått en ny scoutpatrull med vänner som både under och efter kursen kan hjälpa dig att utvecklas mot dina mål.

Du har också fått verktyg med dig hem för att fortsätta din personliga utvecklings- och värderingsresa i din scoutvardag.

Upplägg och kursplatser

Kursen är uppdelad på 3 tillfällen + möjlighet till 1 kortare under Jamboreen 2022

Första träffen

26–29 maj 2022, Kungshol, Rättvik

Under första träffen, ses vi på Kungshol vid Rättvik. Här blir du indelad i din patrull. En stor del av tiden går åt till att arbeta i patrullen och vi kommer att reflektera kring vilken roll du brukar ta i en grupp och vad det kan ha för konsekvenser. Du får träffa din handledare och får hjälp med att definiera ditt utvecklingsarbete. Du bor i tält eller vindskydd tillsammans med patrullen. Ni kommer att vara ute på de flesta kurspassen.

Mellan första och andra helgträffen kommer du och patrullen få hemuppgifter att lösa. Du kommer också ha kontakt med din handledare avseende ditt utvecklingsarbete. Men det kommer också att ske ett mini Reunion under den Nationella Jamboreen under sommaren för att stämma av.

Andra träffen

30 september – 2 oktober 2022, Gilwellstugan, Sparreholm (Flen)

Nu är det höst och vi ses på Gilwell i Sparreholm. Nu kommer vi mer koncentrera oss på gruppen och dess utveckling samt ledarskapsstilar. Ni fortsätter att arbeta i patrullen med olika uppgifter. Du får också tid med din handledare och tillsammans går ni igenom ditt utvecklingsarbete och kommer överens om vad som behöver göras för att det ska bli godkänt. Du bor i tält eller vindskydd tillsammans med patrullen. Ni kommer att vara ute på de flesta kurspassen.

Mellan andra och tredje träffen kommer du och patrullen att ha fler hemuppgifter att lösa. Du kommer också ha kontakt med din handledare avseende ditt utvecklingsarbete.

Tredje träffen

10–12 februari 2023, Gilwellstugan, Sparreholm (Flen)

Tredje träffen ses vi återigen vid Gilwellstugan. Sista helgen är det vinter och kanske till och med ett vinterlandskap runt Båven. Vi kommer att bo inomhus och är både ute och inomhus när vi har programpunkter. Under helgen ska du presentera ditt utvecklingsarbete för din handledare och om du vill för övriga deltagare i din patrull. Vårt mål är att ditt utvecklingsarbete blivit klart och godkänt och vi i och med det kan avsluta utbildningen med att du får TG-insignierna.

Antagning

Ansök till kursen senast 15 mars 2022. Observera att detta inte är detsamma som att du anmäler dig och automatiskt kommer med på kursen.

Antagningsprocessen går ut på att prioritera behöriga deltagare utifrån ett mångfaldsperspektiv. Snarast möjligt efter sista ansökningsdagen får du besked om du är antagen till kursen eller ej.

Om kursavgiften och betalning

Kursavgiften är 5 500 kr. Du betalar själv dina resor till och från alla kurstillfällena.

Scoutkårer, scoutdistrikt och vissa fonder kan bidra till finansieringen. Det finns också arbetsgivare som kan stå för kostnaden eller delar av den. Intyg till arbetsgivare finns.

Om du blir antagen faktureras avgiften och ska betalas före kursstart.

Vi följer Scouternas folkhögskolas rutiner för ansökan och antagning, vilka kortfattat innebär att du kan bli betalningsskyldig om du uteblir utan giltig orsak. För att få tillbaka delar eller hela den inbetalda avgiften behöver du ha synnerliga skäl eller ett sjukintyg för din frånvaro.

Frågor och funderingar

Frågor besvaras gärna av någon av de kursansvariga.

Kontakta mig om du undrar något

Fakta

Arrangör

Nationella utbildningar

Datum

26 maj 2022 – 12 feb 2023

Kostnad

Deltagaravgift 5 500 kr

Min antal deltagare

24

Max antal deltagare

32

Ansökan

Ansökan öppen 30 okt 2021 – 24 apr 2022

Ansök här

För dig som är

Rover 19-25 år

Ledare och kår