Kurs

Utbildning för utbildare Halland

Slipa dina kunskaper och färdigheter så att du kan hålla utbildningar av hög kvalitet på ett säkert och roligt sätt. Utbildning för utbildare riktar sig till dig som varit med i kursteam och hållit någon av utbildningarna på Ledarskapsön. Genom utbildningen blir du ackrediterad utbildare inom Scouternas folkhögskola.

Utbildningen syftar till att ge dig som deltagande utbildare kunskaper om Scouternas syn på lärande, hur vi lär ut, hur vi leder kurs samt tränar oss i att hålla kurspass. Detta i de fyra kursblocken: Lära in, Lära ut, Genomföra kurspass samt Leda kurs.

Utbildning för utbildare förmedlar allmänna kunskaper som hjälper dig att utvecklas som utbildare inom Scouterna och syftar inte till att utbilda inom en specifik utbildning. Genom utbildningen blir du ackrediterad utbildare, vilket säkerställer kvalitet och utveckling av våra utbildningar.

Målgrupp och deltagande

Utbildning för utbildare riktar sig till dig som utbildare som varit med i kursteam och hållit minst en kursomgång inom någon av utbildningarna på Ledarskapsön.

Inom utbildningen är deltagarnas egna erfarenheter av att utbilda en viktig tillgång som bidrar till och utgör en del av innehållet. Att deltagarna också är aktiva i eller håller på att starta upp ett team gör att lärdomar från Utbildning för utbildare direkt kan omsättas i praktik.

Under första kurshelg får du som deltagare till dig kunskaper och teorier om att utbilda. Kunskaper som du sedan ska använda till att själv planera kurspass som ni sedan håller för varandra under andra kurshelgen.

Upplägg och kursplatser

Kurshelg 1: 24- 26 februari 2023 Kurshelg 2: 31 mars - 2 april 2023

Plats: Gullbrannagården, Halmstad

Ansökan och antagning

Välkommen med din ansökan. Alla ansökningar kommer att gås igenom av kursteamet och du får besked om du är antagen till kursen eller ej i god tid före kursstart.

Kring kostnader

Kurskostnaden är reducerad till 800 kronor. Resor till och från kurshelgerna ingår inte.

Ibland står scoutdistrikt eller scoutkårer för kompetensutveckling för utbildare.

Det finns möjlighet att söka pengar från Scouternas utbildningsfond för att täcka kostnader både för själva deltagaravgiften och andra omkostnader, till exempel resor.

Kontakta mig om du undrar något

Fakta

Arrangör

Nationella utbildningar

Datum

24 feb 2023 – 2 apr 2023

Plats

Halmstad, Sverige

Kostnad

Deltagaravgift 800 kr

Ansökan

Ansökan öppen 31 dec 2022 – 9 feb 2023

Ansök här

För dig som är

Rover 19-25 år

Ledare och kår