Vill du leda Scouterna in i framtiden?

Vill du vara med och ta stämmobeslut vidare och föra scoutrörelsen framåt? Är du bra på att samarbeta och har en långsiktig strategisk blick? Kanske har du varit engagerad i kåren länge eller så har du ett bra utifrån-perspektiv från en annan verksamhet? Då kanske du ska ansöka (kandidera) till något av uppdragen nedan.

Kandidera

Varför ska jag kandidera?

Scouterna är en fantastisk rörelse! Att få vara med att leda och utveckla Scouterna framåt är roligt, viktigt och lärorikt. Valberedningens uppdrag är att hitta de som bäst kan utveckla Scouterna vidare och det finns så många personer som kan bidra i det. Valberedningen kan inte känna till alla som skulle vara bra så det är viktigt att många ansöker för att vi ska få de bästa förtroendevalda som kan leda Scouterna framåt. 

Uppdragen som finns är: 

 • Ordförande i Scouternas styrelse 
 • International Commissioner i Scouternas styrelse 
 • Ledamot i Scouternas styrelse 
 • Verksamhetsrevisor 
 • Valberedning 
 • Ombud till förvaltningsmötet 

Läs mer om hur du kandiderar längre ner.

Hur kandiderar jag?

Du ansöker (kandiderar) via ett kandideringsformulär som du hittar här:

Ansök innan 30 april 2024. 

Formuläret tar ca 5-30 minuter att fylla i beroende på vilken roll du söker. Uppdragen i Scouternas styrelse (särskilt ordförande och international commissioner) har fler frågor än övriga roller. Försök fylla i dina svar så utförligt du kan, det är extra viktigt att du skriver in din kontaktdata korrekt så att vi i valberedningen kan nå dig när du har sökt uppdraget.    

Fyll i hela formuläret vid samma tillfälle för säkerhets skull. Vissa webbläsare sparar dina svar om du behåller sidan öppen, men de kan också försvinna och du får börja om. Det går inte spara och stänga ner sidan med formuläret för att återuppta svaren vid ett senare tillfälle. Om du vill förbereda dina svar innan du går in i formuläret kan du se frågorna här: 

Valberedningen

Kandideringsfrågor Förvaltningsmötet Scouterna 2024

Ladda ner PDF (114,8 KB)

Valberedningen

Kandideringsfrågor IC Scouterna 2024

Ladda ner PDF (120,7 KB)

Valberedningen

Kandideringsfrågor Ledamot Scouterna 2024

Ladda ner PDF (118,9 KB)

Valberedningen

Kandideringsfrågor Ordförande Scouterna 2024

Ladda ner PDF (120,3 KB)

Valberedningen

Kandideringsfrågor Valberedningen Scouterna 2024

Ladda ner PDF (117,3 KB)

Valberedningen

Kandideringsfrågor Verksamhetsrevisor Scouterna 2024

Ladda ner PDF (113,0 KB)

Hur gör jag om jag vill kandidera till flera roller?

Vill du kandidera till flera roller i Scouternas styrelse kan du ange det i slutet av formuläret.  

Vill du kandidera till flera roller som inte är inom Scouternas styrelse behöver du fylla i kandideringsformuläret en gång för varje roll/uppdrag.  

Vad händer när jag kandiderat?

När du fyllt i kandideringsformuläret och skickat in det kommer valberedningen att läsa igenom dina svar och kontakta dig för en kortare intervju. Intervjuerna kommer framför allt att genomföras under februari-april.  

Vilka personer behövs?

För att leda Scouterna behövs många olika kompetenser och kunskaper. Gemensamt för alla uppdrag är: god förmåga att samarbeta med olika typer av personer, vilja och intresse kring att arbeta med långsiktiga strategiska frågor som för scoutrörelsen framåt och utvecklar rörelsens roll i samhället, att du har god kännedom om och känner dig trygg med Scouternas ideologi och värderingar. Det är en fördel med erfarenhet av och från andra ideella organisationer eller företagsvärlden, och därmed kan bidra med nya perspektiv. Dessutom behöver vi god kunskap om olika delar av scoutrörelsen, till exempel samverkansorganisationerna och en mångfald avseende ålder, kön, bostadsort, kompetens, yrke och utbildning mm.

I Scouternas styrelse behövs personer som tillsammans har följande kunskaper, kompetenser och erfarenheter:   

 • Strategisk ledning och styrning 
 • Vana att leda en stor organisation 
 • Kunskap om ekonomi och personalfrågor
 • Erfarenhet av internationell scouting, WAGGGS och WOSM 
 • Ha ett utifrån-perspektiv på scoutrörelsen, t ex förankring i civilsamhället  

I Scouternas valberedning behövs personer som tillsammans har följande kunskaper, kompetenser och erfarenheter: 

 • Breda kunskaper om. och nätverk i, scoutrörelsen
 • Erfarenhet av Scouterna nationella arbete
 • Personalfrågor, rekrytering och att skapa starka team
 • Kunskap om informationsinsamling och kommunikation 

Som verksamhetsrevisorer i Scouterna behövs personer som tillsammans har följande kunskaper, kompetenser och erfarenheter: 

 • Erfarenhet av verksamhetsrevision
 • Kunskap om informationsinsamling och kommunikation 
 • Hög integritet och god förmåga till samarbete likväl som självständigt arbete

Som ombud till Scouternas förvaltningsmöte behövs personer som tillsammans har följande kunskaper, kompetenser och erfarenheter: 

 • Breda kunskaper om scoutrörelsen
 • Kunskap om Scouterna nationella arbete
 • Kunskap om ekonomi

Kom ihåg att alla inte behöver kunna allt, tillsammans kompletterar vi varandras kompetenser och erfarenheter!

Nominera

Vad innebär det att nominera?

Att nominera betyder att du tipsar valberedningen om en person som du tror kan göra ett bra jobb som förtroendevald i Scouterna, till exempel i Scouternas styrelse. Din hjälp är viktig för att valberedningen ska kunna hitta de bästa förtroendevalda som kan leda Scouterna framåt!  

Nu har nomineringen stängt för i år. Du kan peppa den du ville nominera att kandidera till ett uppdrag själv istället. 

Vad händer efter att jag nominerat någon?

När du fyllt i nomineringsformuläret och skickat in det kommer valberedningen att kontakta den person du tipsat om. De får veta att de har nominerats till ett uppdrag i Scouterna och får information om hur de ska göra för att söka uppdraget (kandidera), om de vill det.  

Valberedningen berättar inte vem som tipsat, men för den som blir nominerad är det extra roligt att veta att någon tycker att de skulle göra ett bra jobb i Scouternas ledning.