Scoutforum

Scouternas stämma genomförs vartannat år. Men däremellan vill vi också träffas, utbyta idéer och inspireras av allt som sker runt om i Scoutsverige. Därför bjuder vi in till Scoutforum – Scouternas egen festival. Under Scoutforum genomförs också Scouternas förvaltningsmöte.

Scoutforum 2021

Just nu undersöker Scouterna om, och i så fall på vilket sätt, det går att genomföra Scoutforum 2021. Denna sida kommer att uppdateras med mer information om detta framöver. Information kommer också ut via Scouternas nyhetsbrev och på Scouternas sociala mediekanaler.

Du kan följa @scouterna på Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter.

Håll dig uppdaterad med Scouternas nyhetsbrev