Scoutforum

Scouternas stämma genomförs vartannat år. Men däremellan vill vi också träffas, utbyta idéer och inspireras av allt som sker runt om i Scoutsverige. Därför bjuder vi in till Scoutforum – Scouternas egen festival. Under Scoutforum genomförs också Scouternas förvaltningsmöte.

Förvaltningsmöte

De år Scouterna inte har stämma har vi istället ett förvaltningsmöte. På förvaltningsmötet fattas beslut om resultat- och balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet för Scouternas styrelse.

I år hölls förvaltningsmötet digitalt, den 26 september 2021.

Handlingar till mötet finns här nedan.

Handlingar till förvaltningsmötet 26 september 2021

Samtliga filer finns också i VoteIT där finns det länkar som pekar på sidorna ovan.

Scoutforum 2021

Scoutforum 2021 kommer inte att genomföras utan istället läggs fokus på andra viktiga mötesplatser och påfyllnad till Scout Snack. Dock hålls ett förvaltningsmötet nu i september som kommer att genomföras digitalt.

Du kan följa @scouterna på Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter.

Håll dig uppdaterad med Scouternas nyhetsbrev