Scoutforum

Eftersom Scouternas stämma genomförs vartannat år arrangeras däremellan den nationella mötesplatsen Scoutforum. Där får vi utbyta idéer och inspireras av allt som sker runt om i Scoutsverige. Under Scoutforum genomförs också Scouternas förvaltningsmöte.

Scoutforum 2023 ställs in

Tyvärr var vi inte tillräckligt många som kunde närvara på Scoutforum när det skulle arrangeras på Kopparbo 2023. denna gång. Därför ställdes Scoutforum 2023 tyvärr in.