Anmäl er till Jamboree22

Äntligen är det dags! Nu har vi öppnat anmälan för Jamboree22!

Anmälan för alla som ska delta i Jamboree22 kommer ske i Scoutnet, som är Scouternas medlems- och anmälningssystem. Funktionärer anmäler sig själva direkt till Jamboree22. Deltagare och ledare anmäler sig via sin scoutkår eller annan grupp. Beroende på om gruppen är direktansluten till Scouterna eller inte kommer anmälan, rent praktiskt, se lite olika ut. Här hittar ni information som guidar er igenom anmälningsprocessen.

Vill du anmäla dig som funktionär?

Du hittar all information om vad som gäller för funktionärer på en egen sida.

Så här går anmälan till

Anmälan öppnar

Oktober

Anmälan för grupper och funktionärer öppnar i Scoutnet. Grupper och funktionärer som inte är direktanslutna, och därför inte finns i medlemsregistret Scoutnet måste skapa en användare. Tydliga guider till hela processen för gruppanmälan finns längre ner på sidan.

Planera, informera och peppa

Gruppen/scoutkåren behöver nu, om ni inte redan gjort det, planera ert eget deltagande för att kunna avgöra vilka frågor era medlemmar ska svara på i er anmälan, utöver de frågor som Jamboree22 vill ha svar på. Till exempel er egen avgift, längd på deltagande, resealternativ och liknande.

Nästa steg är att peppa alla scouter att vilja följa med och ge dem den information de behöver för att ta beslutet att anmäla sig. Ju fler vi blir desto roligare får vi!

Deltagaranmälan

Nu är det dags för er att skapa en anmälan för era medlemmar.
Det kan gå till på två sätt:

  • – Direktanslutna scoutkårer, det vill säga scoutkårer som använder medlemsregistret Scoutnet, skapar en egen deltagaranmälan i Scoutnet, där relevant information hamnar direkt i Jamboree22:s anmälningsregister.
  • – Andra grupper, det vill säga scoutkårer inom NSF och Equmenia samt grupper utanför scoutrörelsen, samlar in deltagaranmälningar på valfritt sätt och sammanställer dem i Jamboree22:s Excelmall som ni hittar längre ner på sidan.

Ni stänger er deltagaranmälan och anmäler gruppen till Jamboree22

När er deltagaranmälan stängt går ni in i Scoutnet och anmäler gruppen till Jamboree22.

Jamboree22 stänger anmälan

31 januari

Efter att anmälan stängt går det att efteranmäla till en extra kostnad av 250 kr per deltagare. Efteranmälan kommer att vara öppen fram tills 30:e april 2022. Då stänger även funktionärsanmälan.

Betalning

Anmälda grupper får en faktura på deltagaravgiften i mitten av februari, med 30 dagars betaltid.

Funktionärsanmälan stänger

30 april

Funktionärsanmälan görs i ett separat formulär i Scoutnet. Den är helt individuell och inte kopplad till funktionärens scoutkår. Även här måste de som inte redan finns registrerade i Scoutnet först skapa en profil för att sedan fullfölja anmälan.

30 juli - 6 augusti

Anmälningsprocess för direktanslutna grupper

Direktanslutna scoutkårer, det vill säga de som använder Scoutnet som medlemsregister, kan med hjälp av en ny deltagarmodul i Scoutnet att skapa ett eget arrangemang för sina medlemmar, direkt kopplat till anmälan för Jamboree22. Detta räknar vi med ska underlätta anmälningsprocessen för grupperna.

Deltagarmodulen innebär att deltagarna, eller deras föräldrar, själva går in och anmäler sig i Scoutnet genom att svara på både gruppens egna frågor och de individuella frågor som Jamboree22 vill ha svar på. När deltagaren gått in och anmält sig i Scoutnet behöver gruppen sammanställa anmälningarna som kommit in och svara på de gruppspecifika frågorna. Mer om hur gruppen skapar ett sådant arrangemang och hur deltagaren gör för att anmäla sig hittar ni i PDF-guiderna här nedanför.

Anmälningsprocess för grupper som inte är direktanslutna

Även för de grupper som inte är direktanslutna till Scouterna, det vill säga scoutkårer inom NSF och Equmenia samt grupper utanför scoutrörelsen, kommer gruppanmälan ske i Scoutnet. Istället för att varje enskild medlem går in och anmäler sig själv kommer den ansvariga för en gruppanmälan behöva ta in de enskilda deltagarnas anmälan på annat sätt, tex genom ett Google forms eller liknande, för att sedan överföra dessa till Scoutnet. Detta kan antingen göras manuellt eller genom att använda er av Excelmallen nedan. När ni matat in all information om deltagarna som behövs behöver ni också svara på de gruppspecifika frågorna. Efter det är gruppen och deltagarna i gruppen anmälda. Mer om hur denna anmälningsprocess går till hittar ni i guiden nedan.

Sök från Scouternas stödfond

Scouterna vill att så många som möjligt har möjlighet att delta på Jamboree22! Därför går det att ansöka om bidrag från Scouternas Stödfond för att delta på just Jamboree22.

Läs mer om stödfonden här

Vanliga frågor om anmälan till Jamboree22

En patrull är en grupp som tillsammans upplever äventyr under jamboreen. Vi rekommenderar en patrullstorlek på 5-8 personer, alla in patrullen ska ingå i samma åldersgrupp.

Nej. Men kolla igenom så att alla avgifter stämmer och så att de som ska följa med på jamboreen är anmälda korrekt.

Ifall ni använder deltagarmodulen behöver ni kontakta jamboree@scouterna.se så registrerar vi ett  tillfälligt medlemskap i er kår under lägertiden.
Använder ni anmälan för icke-direktanslutna grupper anmäler ni personen som vanligt.

Ifall ni använder deltagarmodulen behöver personen i fråga bli medlem för att kunna anmäla sig till Jambore22 genom er kår. Ifall personen inte vill bli fullvärdig medlem i kåren kan vi registrera ett tillfälligt medlemskap utan någon medlemsavgift. Kontakta jamboree@scouterna.se så registrerar vi det tillfälliga medlemskapet.

Nej, men vi är tacksamma för att ni ger oss ett så bra estimat som möjligt redan nu. Vi återkommer med ett sista kompletteringsdatum i god tid.

Anmälan stänger den 31 januari 2022, därefter öppnar efteranmälan fram till 30 april.

Den finns tillgänglig i Scoutnet nu!

Kårer som använder deltagarmodulen kommer ha full tillgång till den information som medlemmarna i deras scoutkår svarar i anmälan. Det går även att ta ner deltagarrapporter ur systemet. 

Det går att bestämma på individnivå om en deltagare är med på hela veckan eller en kortvecka. 

Det finns möjlighet att i Scoutnets deltagarmodul lägga in specifika frågor till scoutkårens medlemmar. Svaren på dessa frågor kommer bara vara synliga för scoutkåren.  

Vi förstår att det kan vara svårt med semester men behöver sätta ett tidigt anmälningsdatum för att kunna skapa rätt förutsättningarna för att genomföra ett läger av den här storleken.  

Det går att efteranmäla fram till 30 april 2022, efteranmälan kostar 250kr extra utöver ordinarie deltagaravgift. 

Fakturering kommer att ske efter anmälan stängt till Kårerna och de har sedan 30 dagar på sig att betala. För funktionärer kommer fakturering att ske senare och sedan löpande varefter funktionärer anmäler sig. Även funktionärer har trettio dagar på sig att betala. 

Ja, alla deltagare behöver registreras i Scoutnet innan den 31 januari. Därefter går det att efteranmäla till en extra avgift av 250kr. 

Alla frågor som finns i anmälan kan ni hitta i en sammanställning här.

I kåranmälan i Scoutnet kan ni fylla i hur om ni vill bo tillsammans med någon annan grupp.

Har du en annan fråga? Här finner du våra vanliga frågor och svar!