Efteranmälan är nu stängd!

I sommar blir drömmen sann och vi ser fram emot att se över 11 000 scouter på Norra Åsum i sommar!

Anmälan för alla som ska delta i Jamboree22 kommer ske i Scoutnet, som är Scouternas medlems- och anmälningssystem. Funktionärer anmäler sig själva direkt till Jamboree22, deltagare och ledare anmäler sig via sin scoutkår eller annan grupp.

Vill du anmäla dig som funktionär?

Du hittar all information om vad som gäller för funktionärer på en egen sida.

Vill du besöka Jamboree22?

Som dagsbesökare får du besöka Scouternas värld under en dag. Läs mer nedan.

Viktiga datum

Jamboree22 stänger anmälan

31 januari

Ordinarie anmälan stängde. Anmälan  är stängd i två veckor innan efteranmälan öppnar.

Efteranmälan öppnar

14 februari

14 februari öppnar efteranmälan. Vi har tagit bort efteranmälningsavgiften under februari, därefter tillkommer en efteranmälningsavgift på 250 kr. Efteranmälan stänger 30 april.

Tänk på att efteranmälningar till Jamboree22 är bindande direkt när de inkommer till oss.

Efteranmälningsavgift tillkommer

1 mars

Vi kommer inte lägga på någon efteranmälningsavgift på de efteranmälningar som inkommer till oss före 28 februari kl. 23:59. Därefter tillkommer en efteranmälningsavgift på 250 kr.

Funktionärs- och efteranmälan stänger

30 april

Funktionärsanmälan görs i ett separat formulär i Scoutnet. Den är helt individuell och inte kopplad till funktionärens scoutkår. Även här måste de som inte redan finns registrerade i Scoutnet först skapa en profil för att sedan fullfölja anmälan.

30 april är även sista dagen för efteranmälan.

30 juli - 6 augusti

Viktig information om efteranmälan

  • Det är inte möjligt att avanmäla varken enskilda deltagare eller hela gruppen, oavsett om ni anmält er under ordinarie anmälningsperiod eller under efteranmälan. Vill ni byta ut en deltagare mot en annan? Kontakta jamboree@scouterna.se
  • Efteranmälningsavgiften på 250 kr är borttagen för de som efteranmäler sig under februari månad.
  • Efteranmälningarna är bindande direkt när de inkommer till Jamboree22.
  • Alla efteranmälningar faktureras i början av maj. Alla anmälningar som kom in under ordinarie anmälningsperiod har redan fakturerats.

Vanliga frågor om anmälan till Jamboree22

Det spelar ingen roll hur ni väljer att göra. Ledarna får självklart gå med patrullerna på programet utan att själva vara anmälda i patrullen.

Vi rekommenderar att ha ledarna i en separat patrull för enkelhetens skull, men det går lika bra att lägga in dem i övriga patruller.

En patrull är en grupp som tillsammans upplever äventyr under jamboreen. Vi rekommenderar en patrullstorlek på 5-8 personer, alla in patrullen ska ingå i samma åldersgrupp.

Nej. Men kolla igenom så att alla avgifter stämmer och så att de som ska följa med på jamboreen är anmälda korrekt. Det gör du genom att gå in på arrangemanget Jamboree22, alltså inte kårens arrangemang utan det centrala arrangemanget. Tryck sedan på ”visa din kårs registrering” och kolla på fliken ”av/på-anmälan”. Dubbelkolla också att ni har svarat på alla kårfrågor.

Om ni har möjlighet att göra era patruller redan nu är det bra men ni har möjlighet att komplettera det senare. Samma sak gäller frågorna om transport. Vi kommer i god tid innan deadline informera om när denna är.

Ifall ni använder deltagarmodulen behöver ni kontakta jamboree@scouterna.se så registrerar vi ett  tillfälligt medlemskap i er kår under lägertiden.
Använder ni anmälan för icke-direktanslutna grupper anmäler ni personen som vanligt.

Ifall ni använder deltagarmodulen behöver personen i fråga bli medlem för att kunna anmäla sig till Jambore22 genom er kår. Ifall personen inte vill bli fullvärdig medlem i kåren kan vi registrera ett tillfälligt medlemskap utan någon medlemsavgift. Kontakta jamboree@scouterna.se så registrerar vi det tillfälliga medlemskapet.

Nej, men vi är tacksamma för att ni ger oss ett så bra estimat som möjligt redan nu. Vi återkommer med ett sista kompletteringsdatum i god tid.

Anmälan stänger den 31 januari 2022, därefter öppnar efteranmälan fram till 30 april.

Den finns tillgänglig i Scoutnet nu!

Kårer som använder deltagarmodulen kommer ha full tillgång till den information som medlemmarna i deras scoutkår svarar i anmälan. Det går även att ladda ner deltagar-rapporter ur systemet. 

Vi rekommenderar att du laddar ner en rapport som heter ”anmälan”. Den hittar du under kårens arrangemang ”xxkår på Jamboree22” i scoutnet. Du måste ha rätt behörighet för att kunna ladda ner rapporter.

Det går att bestämma på individnivå om en deltagare är med på hela veckan eller en kortvecka. 

Det finns möjlighet att i Scoutnets deltagarmodul lägga in specifika frågor till scoutkårens medlemmar. Svaren på dessa frågor kommer bara vara synliga för scoutkåren.  

Vi förstår att det kan vara svårt med semester men behöver sätta ett tidigt anmälningsdatum för att kunna skapa rätt förutsättningarna för att genomföra ett läger av den här storleken.  

Det går att efteranmäla fram till 30 april 2022, efteranmälan kostar 250kr extra utöver ordinarie deltagaravgift. 

Fakturering kommer att ske efter anmälan stängt till Kårerna och de har sedan 30 dagar på sig att betala. För funktionärer kommer fakturering att ske senare och sedan löpande varefter funktionärer anmäler sig. Även funktionärer har trettio dagar på sig att betala. 

Ja, alla deltagare behöver registreras i Scoutnet innan den 31 januari. Därefter går det att efteranmäla till en extra avgift av 250kr. 

Alla frågor som finns i anmälan kan ni hitta i en sammanställning här.

I kåranmälan i Scoutnet kan ni fylla i hur om ni vill bo tillsammans med någon annan grupp.

Har du en annan fråga? Här finner du våra vanliga frågor och svar!