Jamboree22s byindelning

Här finns Jamboree22s byindelning!

Observera att byindelningen är slutgiltig, vi har i möjligaste mån försökt tillgodose allas önskemål.

Denna byindelningen innehåller ingen information om var på lägret byn kommer vara placerad, den infon kommer längre fram.

Byindelning

Kontaktuppgifter

Byindelningen innehåller inga kontaktuppgifter då vi valt att publicera byindelningen öppet på hemsidan. Vi ber er istället att söka upp kontaktuppgifter genom respektive kårs hemsida/facebooksida. Ett tips är att använda funktionen https://www.scouterna.se/hitta-scoutkar/.

Hittar ni inte kontaktuppgifter till de kårer ni ska dela by med? Då kan ni självklart kontakta oss!

Nedan finner ni byindelningen. Både excel-filen och PDFen är sökbara vilket bör göra att ni kan hitta er kår relativt lätt.

Senast uppdaterat: 4/8-22

Viktig information: 11/7-22 kl. 22:50. P.g.a. fel i tidigare uppdaterad fil (11/7 kl. 13) ber vi er ladda ner den senaste byindelningen för att få korrekt info.

Observera nytt bynummer. Endast numret är nytt, ej själva byindelningen. Efter att byarna har utplacerats på kartan har vi valt att ge varje by ett nytt nymmer, för att det ska vara lättare att se var på området man bor.

Ifall ni har använt det tidigare bynumret på t.ex. gods eller liknande är det inga problem.

Senast uppdaterat: 4/8-22

Viktig information:11/7-22 kl. 22:50 P.g.a. fel i tidigare uppdaterad fil (11/7 kl. 13) ber vi er ladda ner den senaste byindelningen för att få korrekt info.

Observera nytt bynummer. Endast numret är nytt, ej själva byindelningen. Efter att byarna har utplacerats på kartan har vi valt att ge varje by ett nytt nymmer, för att det ska vara lättare att se var på området man bor.

Ifall ni har använt det tidigare bynumret på t.ex. gods eller liknande är det inga problem.

Var på området bor vi? Här hittar ni lägrets karta!

Packlista

Vad bör kårerna som delar by tänka på att ta med sig till jamboreen?

Här finns en lista på saker jamboreeorganisationen rekommenderar att ta med till jamboreen!

Packlista kårer