20170807, deltagare sitter och äter lunch i solen och är glada

Jamboree22s lägerbyar

Under Jamboree22 kommer alla deltagare bo tillsammans med sin patrull och scoutkår i en by. Ibland bor kåren i en egen by, och ibland delar man by med andra kårer.

Byn är grunden till hela jamboreeupplevelsen, lite av ett andra hem på lägret där man bor, sover och reflekterar över dagens äventyr!

På denna sida finns information om byarnas yta, slanor, Gas & Säkerhetsinformation och hur både ledare och scouter får en naturlig mötesplats på bytorgen!

Information om byarna & slanor

 • Byns yta kommer baseras på hur många scouter som bor i byn. Byn kommer vara minst 15 kvm/deltagare. En by med 40 deltagare är ca. 600 kvm, en by med 80 deltagare ca. 1200kvm och en by med 120 deltagare ca. 1800 kvm.
 • Byarnas yta kan variera något p.g.a terrängskillnader.
 • Slanor kommer finnas till förfogande. Det kommer finnas strax under en slana/scout, räkna med ca. 0,9 slanor/deltagare. Slanorna kommer vara ca. 3,5-4,5 meter långa, toppen minst 3 cm, botten max 12 cm.

*deltagare är alla som bor på byn, både scouter, ledare och ledarbarn.

Bytorg

En kopp kaffe med ledarkollegorna från grannbyarna efter en fullspäckad dag? Ett ställe där byarna kan samlas och äta middag ihop? Ett gemensamt skafferi för att minska matsvinnet?

Ett bytorg består av ett antal närliggande byar som tillsammans får en gemensam yta att förvalta. Ytan är tänkt att stärka byarnas gemenskap och förhoppnignen är att det ska vara en naturlig mötesplats för byarnas scouter och ledare.

Bytorgen kommer vara ca. 2,5 kvm/deltagare i storlek.

Gas och matlagning på byn

All matlagning ska ske på gas eller trangiakök. Det kommer finnas gas att köpa på plats, det kommer även vara möjligt att antingen byta eller fylla på flaskor man har med sig. Exakt utbud kommer inom kort. Priser kommer dock, p.g.a. rådande omvärldsläge och gasmarknadens oförutsägbarhet att dröja.

Läs mer om maten på Jamboree22 här

Brandsäkerhet på byn

Avstånd som krävs på byn:

Minst 6 meter:

 • Avstånd mellan gasolflaskor och öppen eld
 • Avstånd mellan Eldstad/gasol och tält
 • Mellan stora tält

Minst 3 meter:

 • Mellan små tält
 • Mellan stora och små tält
 • Mellan tält och tomtgräns

Maximal tillåten gasolmängd per by är 60 liter.

Lägerkök ska placeras inom 3 meter från områdesväg.

Mindre myseld är ok, observera att matlagning ej får ske över öppen eld. Det måste då finnas släckutrustning nära elden och minsta avstånd till tält och liknande är minst 6 meter. Observera att det ej finns ved på Jamboree22, ved för ev. myseld måste tas med av kåren.

Pressenningar får ej spännas fast mellan tälten, detta för att minska risken för brandspridning.

Vid eventuellt eldningsförbud kommer strängare regler gälla, t.ex. totalförbud mot öppen eld.

Säkerhetsutrustning till byn

Varje by behöver säkerställa att följande säkerhetsutrustning finns på byn:

 • 2 stycken handbrandsläckare. Släckarna skall vara minst 6 kg skum eller pulver.
 • Brandfiltar minst 2 stycken som skall sättas upp vid matlagningsområdet.
 • Röd lampa (Batteri) för markering av handbrandsläckarna på natten.
 • Minst en skylt (inplastad) gällande gasolbehållare.
 • Om man skall ha någon lägereld så skall det finnas minst 2 hinkar med sand.
 • Ett rep som är 3m, för att mäta avstånd mellan tält/tält och matlagningsplats.
 • Sjukvårdsväska/låda (läs mer här)