20170807, deltagare sitter och äter lunch i solen och är glada

Jamboree22s lägerbyar

Under Jamboree22 kommer alla deltagare bo tillsammans med sin patrull och scoutkår i en by. Ibland bor kåren i en egen by, och ibland delar man by med andra kårer.

Byn är grunden till hela jamboreeupplevelsen, lite av ett andra hem på lägret där man bor, sover och reflekterar över dagens äventyr!

På denna sida finns information om byarnas yta, slanor, Gas & Säkerhetsinformation och hur både ledare och scouter får en naturlig mötesplats på bytorgen!

Packlista för byn

Information om byarna & slanor

 • Byns yta kommer baseras på hur många scouter som bor i byn. Byn kommer vara ca 16,5 kvm/deltagare. (uppdaterat 29/6, ändrat från 15kvm/deltagare). En by med 40 deltagare är ca. 660 kvm, en by med 80 deltagare ca. 1320 kvm och en by med 120 deltagare ca. 1980 kvm.
 • Byarnas yta kan variera något p.g.a terrängskillnader.
 • Slanor kommer finnas till förfogande. Det kommer finnas strax under en slana/scout, räkna med ca. 0,9 slanor/deltagare. Slanorna kommer vara ca. 3,5-4,5 meter långa, toppen minst 3 cm, botten max 12 cm.
 • Generellt vill vi inte att man sågar i slanorna, men det är ok att såga i enskilda slanor ifall det inte finns någon annan lösning. Man behöver inte få ok från någon på jamboreen för att såga i en slana, men vi ber kårerna att såga i slanorna restriktivt och endast i de fall det krävs. Detta för att slanorna ska ha ett så stort eftervärde som möjligt. Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att elda slanorna, för myseld krävs medhavd ved.

*deltagare är alla som bor på byn, både scouter, ledare och ledarbarn. Dock inte funktionärer som väljer att bo i kårens by, dessa räknas inte in i byns yta.

Bytorg

En kopp kaffe med ledarkollegorna från grannbyarna efter en fullspäckad dag? Ett ställe där byarna kan samlas och äta middag ihop? Ett gemensamt skafferi för att minska matsvinnet?

Ett bytorg består av ett antal närliggande byar som tillsammans får en gemensam yta att förvalta. Ytan är tänkt att stärka byarnas gemenskap och förhoppnignen är att det ska vara en naturlig mötesplats för byarnas scouter och ledare.

Bytorgen kommer vara ca. 2,5 kvm/deltagare i storlek.

Gas och matlagning på byn

All matlagning ska ske på gas eller trangiakök. Läs mer om maten på Jamboree22. Det är möjligt att fylla på samt hyra gastuber på plats.

Läs mer om att köpa Gasol

Brandsäkerhet på byn

Avstånd som krävs på byn:

Minst 6 meter:

 • Avstånd mellan gasolflaskor och öppen eld
 • Avstånd mellan Eldstad/gasol och tält
 • Mellan stora tält (tält där över 8 personer sover)

Minst 3 meter:

 • Mellan små tält (tält där max 8 personer sover)
 • Mellan stora och små tält
 • Mellan tält och tomtgräns
 • Lägerkök ska placeras inom 3 meter från områdesväg.

Klustring av tält:

Möjligheten att klustra tält ger er större flexibilitet över hur ni sätter upp tälten i byn.

 • Vid klustring av tält är det mycket viktigt att tältöppningarna sätts så att man med enkelhet kan utrymma bort från tältklustret i händelse av brand.
 • Regler för klustring gäller både vindskydd och tält. Tält och vindskydd får inte klustras tillsammans.

Små tältkluster:

 • Det är okej att ställa ihop flera mindre tält som skapar ett "tältkluster", t.ex 4 st 2-mannatält bredvid varandra. Det får sova max 8 personer i ett litet tältkluster.
 • Brandavstånd för "små tält" gäller för små tältkluster.

Stora tältkluster:

 • Det är ok att klustra tält så det sover fler än 8 personer i klustret, då räknas klustret som ett stort kluster. Det får max sova 24 personer i ett stort tältkluster.
 • Brandavstånd för "stora tält" gäller för stora tältkluster. D.v.s. 3 meter till små tält/små tältkluster, 6 meter till stora tält/stora tältkluster.
 • Max 8 sovande personer/klustrat tält. Tält där det sover fler än 8 personer får ej klustras utan ska räknas som ett stort tält för sig självt.

Förtydliganden kring tälkluster uppdaterat 19/7

Maximal tillåten gasolmängd per by är 60 liter, förutom för större byar med ca 80 eller 120 deltagare som har ett separat kökstält per minst 40 deltagare inom tre meter från en områdesväg, då är det tillåtet med maximalt 60 liter gasol i vardera åtskilt kök. Reglerna har bestämts av MSB och räddningstjänsten i Kristianstad (uppdaterat 2022-07-07). Vardera kökstält måste ha säkerhets, uppmärknings och släckutrustning!

Kökstält måste stå minst 6 meter från varandra. Ifall gasol förvaras i tälten måste minst två sidor vara öppna.

Det är absolut förbjudet att förvara gasol på ett släp på parkeringen. Det är inte möjligt att ta med mer än den gasol som får förvaras på byn.

Lägerkök ska placeras inom 3 meter från områdesväg.

Mindre myseld är ok, observera att matlagning ej får ske över öppen eld. Det måste då finnas släckutrustning nära elden och minsta avstånd till tält och liknande är minst 6 meter. Observera att det ej finns ved på Jamboree22, ved för ev. myseld måste tas med av kåren.

Pressenningar får ej spännas fast mellan tälten, detta för att minska risken för brandspridning.

Vid eventuellt eldningsförbud kommer strängare regler gälla, t.ex. totalförbud mot öppen eld.

Säkerhetsutrustning till byn

Varje by behöver säkerställa att följande säkerhetsutrustning finns på byn:

 • 2 stycken handbrandsläckare. Släckarna skall vara minst 6 kg skum eller pulver.
 • Brandfiltar minst 2 stycken som skall sättas upp vid matlagningsområdet.
 • Röd lampa (Batteri) för markering av handbrandsläckarna på natten.
 • Minst en skylt (inplastad) gällande gasolbehållare (PER KÖKSTÄLT!)
 • Om man skall ha någon lägereld så skall det finnas minst 2 hinkar med sand.
 • Ett rep som är 3m, för att mäta avstånd mellan tält/tält och matlagningsplats.
 • Sjukvårdsväska/låda (läs mer här)