20170807, deltagare sitter och äter lunch i solen och är glada

Jamboree22s lägerbyar

Under Jamboree22 kommer alla deltagare bo tillsammans med sin patrull och scoutkår i en by. Ibland bor kåren i en egen by, och ibland delar man by med andra kårer.

Byn är grunden till hela jamboreeupplevelsen, lite av ett andra hem på lägret där man bor, sover och reflekterar över dagens äventyr!

På denna sida finns information om byarnas yta, slanor, Gas & Säkerhetsinformation och hur både ledare och scouter får en naturlig mötesplats på bytorgen!

Packlista för byn

Information om byarna & slanor

  *deltagare är alla som bor på byn, både scouter, ledare och ledarbarn. Dock inte funktionärer som väljer att bo i kårens by, dessa räknas inte in i byns yta.

  Bytorg

  En kopp kaffe med ledarkollegorna från grannbyarna efter en fullspäckad dag? Ett ställe där byarna kan samlas och äta middag ihop? Ett gemensamt skafferi för att minska matsvinnet?

  Ett bytorg består av ett antal närliggande byar som tillsammans får en gemensam yta att förvalta. Ytan är tänkt att stärka byarnas gemenskap och förhoppnignen är att det ska vara en naturlig mötesplats för byarnas scouter och ledare.

  Bytorgen kommer vara ca. 2,5 kvm/deltagare i storlek.

  Gas och matlagning på byn

  All matlagning ska ske på gas eller trangiakök. Läs mer om maten på Jamboree22. Det är möjligt att fylla på samt hyra gastuber på plats.

  Läs mer om att köpa Gasol

  Brandsäkerhet på byn

  Avstånd som krävs på byn:

  Minst 6 meter:

   Minst 3 meter:

    Klustring av tält:

    Möjligheten att klustra tält ger er större flexibilitet över hur ni sätter upp tälten i byn.

     Små tältkluster:

      Stora tältkluster:

       Förtydliganden kring tälkluster uppdaterat 19/7

       Maximal tillåten gasolmängd per by är 60 liter, förutom för större byar med ca 80 eller 120 deltagare som har ett separat kökstält per minst 40 deltagare inom tre meter från en områdesväg, då är det tillåtet med maximalt 60 liter gasol i vardera åtskilt kök. Reglerna har bestämts av MSB och räddningstjänsten i Kristianstad (uppdaterat 2022-07-07). Vardera kökstält måste ha säkerhets, uppmärknings och släckutrustning!

       Kökstält måste stå minst 6 meter från varandra. Ifall gasol förvaras i tälten måste minst två sidor vara öppna.

       Det är absolut förbjudet att förvara gasol på ett släp på parkeringen. Det är inte möjligt att ta med mer än den gasol som får förvaras på byn.

       Lägerkök ska placeras inom 3 meter från områdesväg.

       Mindre myseld är ok, observera att matlagning ej får ske över öppen eld. Det måste då finnas släckutrustning nära elden och minsta avstånd till tält och liknande är minst 6 meter. Observera att det ej finns ved på Jamboree22, ved för ev. myseld måste tas med av kåren.

       Pressenningar får ej spännas fast mellan tälten, detta för att minska risken för brandspridning.

       Vid eventuellt eldningsförbud kommer strängare regler gälla, t.ex. totalförbud mot öppen eld.

       Säkerhetsutrustning till byn

       Varje by behöver säkerställa att följande säkerhetsutrustning finns på byn:

       • 2 stycken handbrandsläckare. Släckarna skall vara minst 6 kg skum eller pulver.
       • Brandfiltar minst 2 stycken som skall sättas upp vid matlagningsområdet.
       • Röd lampa (Batteri) för markering av handbrandsläckarna på natten.
       • Minst en skylt (inplastad) gällande gasolbehållare (PER KÖKSTÄLT!)
       • Om man skall ha någon lägereld så skall det finnas minst 2 hinkar med sand.
       • Ett rep som är 3m, för att mäta avstånd mellan tält/tält och matlagningsplats.
       • Sjukvårdsväska/låda (läs mer här)