Sjukvård på Jamboree22

Jamboree22 ska vara ett tryggt och säkert läger för alla. Därför kommer det finnas vissa sjukvårdsresurser på lägret, samtidigt har de deltagande grupperna ett ansvar att själva ta hand om enklare skador och sjukdomar.

Här finns bl.a. information om vad du kan förvänta dig av sjukvården på Jamboree22 och vad en sjukvårdslåda på byn ska innehålla!

Vad ska byn kunna hantera?

För att vi ska ha ett roligt och säkert Jamboree är det viktigt att alla är förberedda på det som eventuellt skulle kunna hända. För att frigöra kapacitet för akutfall och för att hålla deltagarpriser nere kommer Jambororee22 hänvisa enklare skador och sjukdomar till kårerna och respektive by.  I möjligaste mån ska kårerna bedriva egenvård likt den vård kåren förväntas bedriva under mindre hajker och läger. Vid behov av akutbedömning av komplicerade skador och sjukdomar finns det självklart en sjukvårdsenhet med legitimerad sjukvårdpersonal på plats.  

Nedan finns några exempel på vad byn förväntas kunna hantera, och när man förväntas kontakta sjukvårdstältet.

Brännskador

På lägerbyn:

 • Blåsor som är hela
 • Enklare brännskador (första gradens brännskador)
 • Smärtlindring med Paracetamol (t.ex. Alvedon)

Sjukvårdstältet:

 • Brännskador som gör mycket ont
 • Brännskador i ansiktet
 • Andra & tredje gradens brännskador
 • Blodfyllda blåsor

Info om olika grader av brännskador (Doktor.se): https://doktor.se/fakta-rad/brannskada/

Astma

På lägerbyn:

 • Egna mediciner
 • Lyfta armarna över huvudet
 • Se till att personen inte har åtsittande kläder

Sjukvårdstältet:

 • När egna mediciner inte hjälper.

Buksmärta

På lägerbyn:

 • Lätt buksmärta
 • Misstänkt förstoppning
 • Smärtlindring (Paracetamol)

Sjukvårdstältet:

 • Buksmärta med feber
 • Kraftig diarré eller kräkning
 • Stora urinmängder och kraftig törst som inte går över
 • Blod i avföringen
 • Ont eller svullnad i ljumsken
 • Trött eller medtagen av smärtorna
 • Ont i tydliga intervaller

Sårskador

På lägerbyn:

 • Mindre skärsår
 • Skoskav
 • Skrapsår

Sjukvårdstältet:

 • Skärsår i anslutning till leder
 • Sår som inte slutar blöda trots tryck
 • Sår i ansiktet
 • Om det börjar rodna, smärtande och värmeökat runt såret
 • Blåsa fylld med blod

Sjukvårdsenheten på Jamboree22

Sjukvårdsenheten kommer att hålla öppet dagtid (8.00-23.00) men har jourberedskap dygnet runt. Det finns även vandrande patruller på lägerområdet som fångar upp enskilda problem och som hänvisar vidare till rätt instans. Dessa kommer att vara bemannade av en sjukvårdskunnig, en brandansvarigoch en representant från trygghet.  

Ett nära samarbete med den offentliga vården

Vi har ett nära samarbete med den offentliga vården. Det kommer finnas en sjukvårdsbil som är avsedd för transporter till och från sjukhuset i Kristianstad, eller till närliggande vårdcentral. 

Debattinlägg om byggregler

Vaccinering av TBE

Norra Åsum är klassificerad som ett högriskområde för TBE därav hänvisar vi alla våra deltagare att vaccinera sig mot sjukdomen.

Vad bör finnas i kårens/byns sjukvårdslåda?

 • Alvedon minst 1 förpackning (skall täcka för antalet deltagare i kåren)
 • Druvsocker
 • Febertermometer
 • Första förband/tryckförband minst 2, ett stort och ett litet blodstoppande
 • Handdesinfektion
 • Handskar
 • Ipren 1 förpackning (skall täcka för antalet deltagare i kåren)
 • Kompresser
 • Leukoplast
 • Lindor minst 2 st
 • Mensskydd
 • Munsskydd 1 paket
 • Pincett och fästingborttagare
 • Plåster
 • Sax
 • Skoskavsplåster
 • Solkräm (scouten bör själv ha med sig solkräm, dock är det bra att ha med extra)
 • Steri-Strip (sårtejp?
 • Sårtvätt
 • Vätskeersättning
 • Ögontvätt (NaCl funkar också)
 • Ta EJ med snabbtester för Covid-19. Information om hur ev. symptom ska rapporteras in finns i appen. Bedömning görs av jamboreens sjukvårdssektion.