Ansvariga för sekretariatet, det nordiska scoutsamarbetet, hösten 2024 - december 2027

Uppdraget
Vid årsskiftet tar Scouterna över sekretariatet för det nordiska scoutsamarbetet, Nordisk speiderkomiténs (NSK). Nu söker vi dig som tillsammans med ytterligare en ideell person vill vara med och koordinera detta arbete ffrån hösten 2024 till december 2027.
Arbetet startar med ett digitalt uppstartsmöte efter sommaren och överlämning på NSK-möte i Norge 6-8 september 2024.

Nordisk speiderkomité (NSK) ansvarar för det nordiska samarbetet mellan scoutrörelserna i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och Färöarna. Målet är att skapa möten mellan enskilda scouter, mellan de nationella scoutorganisationerna och mellan scoutrörelsen och samhället. På arbetsspråket skandinaviska heter det att Spejder möter scout, Forbund möter korps och Skátun möter samfunn.

Genom att tidigt i livet erbjuda möjligheter att vidga sina vyer utanför landsgränserna stärker scoutrörelsens nordiska samarbete scouternas förmåga att se och uppskatta såväl likheter som skillnader i olika kulturer. Innan pandemin hade vi några år av minskat engagemang med aktiviteter som fick ställas in. Sedan 2022 syns i stället ett ökat intresse där alla aktiviteter kunnat genomföras med deltagare från samtliga länder.

Uppgifter
- Underhålla NSK:s hemsida och begära in uppdateringar gällande de aktiviteter som finns i NSK:s aktivitetsplan.
- Proaktiv dialog med arrangörer av de nordiska arrangemangen för att säkerställa att information skickas ut i tid.
- Söka bidrag till nordiska arrangemang.
- Planering av årliga NSK-möten, främst koordinering av inbjudan med värdlandet samt agenda i samråd med IC
- Planering och genomförande av Nordisk scoutkonferens i Sverige 2027

Kunskaper vi söker
-
Kunna uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
- Förmåga att förstå skandinaviska, framförallt norska och danska, i skrift
- Erfarenhet av att planera och följa upp arrangemang (gärna storleksordningen 150-200 personer)
- Erfarenhet av arbete i WordPress
- Erfarenhet av att söka projekt-/resebidrag

I uppdraget ingår
-
Tillgång till ett personligt Scouterna konto (Outlook, Teams, MS Office)
-
Ingå i Scouternas internationella styrgrupp
-
Resor till NSK möten 2024 (Norge), 2025, 2026, 2027 (platser till 2025-2027 vet vi efter konferensen i maj)
- Stöd av Scouternas kansli
- Deltagande på Scouternas uppstartshelg, Avstamp

 

Kontakt 

Linn Ternefors
International Commissioner WAGGGS
linn.ternefors@scouterna.se

Mio Kuschick 
Internationell sekreterare 
international.secreterary@scouterna.se

Är det något för dig?

Sök tjänsten här