Demokratigruppen, ny nationell ideell arbetsgrupp

Gruppen har övergripande ansvar för att värna och utveckla demokratin på alla nivåer i

organisationen Scouterna. Gruppen ansvarar för Scouternas löpande demokratiarbete genom

att stötta kårer, regioner, distrikt och nationell nivå att utveckla, förmedla och genomföra sitt

demokratiarbete.

 

Uppdraget 

· Att utveckla och förmedla Scouternas demokratiska värderingar i alla dess former

mellan och under stämmor inom och utanför organisationen.

· Att leda utvecklingen av Scouterna som demokratiskola och befästa organisationens

roll i civilsamhället.

· Ansvara för demokratidelen av stämmor samt förvaltningsmöten genom att tillsätta

arbetsgrupp eller utskott för dessa tillfällen.

· Att identifiera och realisera faktorer som bidrar till att rörelsen har ett högt förtroende

för våra demokratiska processer

· Att identifiera och realisera faktorer som bidrar till ett högt deltagande i våra

demokratiska processer

· Ansvara för Scouternas VoteIT-installation i samråd med E-tjänstergruppen och

anställd IT-Projektledare.

· Stötta kårer, regioner och distrikt i demokratifrågor och erbjuda hjälp med VoteIT

eller andra lämpliga hjälpmedel.

· Att samordna uppdrag som ges efter Scouternas stämma.

 

Samverkan kommer att ske med Scouternas styrelse, ledningsgrupp och nationella

arbetsgrupper inom Scouterna. Vidare kommer gruppen behöva samverka med Scouternas

Folkhögskola, samverkansorganisationer samt relevanta demokratibärare i civilsamhället likväl

som samhället i stort.

Särskild samverkan skall ske med framtida demokratiprojekt, såsom ”Min röst, min

demokrati” samt projektgrupp för arrangemanget Demokratijamboree.

Uppdraget sträcker sig fram till och med mars 2025.

 

Du behöver INTE bifoga CV samt Personligt brev utan skriv några rader om dig själv i fritextrutorna

Välkommen med din ansökan!

Är det något för dig?

Sök tjänsten här