Jamboree26 - Funktionsansvariga Program

Vill du vara med och leda Scouternas nästa nationella jamboree?
Sommaren 2026 är det dags igen. Då samlas den svenska scoutrörelsen och internationella gäster för att fira jamboree. Ett stort och myllrande scoutläger där vi möts, bygger broar och knyter vänskapsband. Vi skapar gemensamma upplevelser och erfarenheter som stärker oss som rörelse. Vi tar oss tillsammans igenom utmaningar och växer genom äventyret.

De två senaste nationella lägren, Jamboree17 och Jamboree22 var båda mycket uppskattade av de scouter och scoutkårer som deltog. Utvärderingen från Jamboree22 säger att 87% var stolta över att vara en del av scoutrörelsen, 97% hade en positiv upplevelse och 96% säger sig vilja vara med även på Jamboree26. Funktionärerna utvecklades av sina uppdrag, hade roligt och 8 av 10 vill göra det igen.

Funktionsindelning
Jamboreeorganisationen är indelad i fem funktioner med ansvar för olika delar av lägrets planering och genomförande:

Mat – Mat till deltagare, funktionärer och försäljning, inklusive inköp och logistik.
Infra – Lägerområdets uppbyggnad, transporter, säkerhet mm.
Spontan – Hubbar för varje åldersgrupp och övriga allmänna ytor på lägerområdet.
Program – Schemalagda aktiviteter för deltagarna, inklusive stora scenevenemang.
Service och Kommunikation – Kontakt och stöd till deltagande grupper, funktionärer och besökare.

Nu söker vi två funktionsansvariga som i delat ledarskap ska ansvara för funktionen Program

Om funktionen Program
Funktionen program har som uppgift att ge deltagarna utvecklande, utmanande och spännande programaktiviteter. Att skapa de stora eventen som samlar hela lägret och skapar den stora wow-upplevelsen. Att ledare kommer från lägret med mer kunskap om scouternas program och kan skapa ännu bättre scouting på hemmaplan.

I uppdraget ingår bland annat:

 • Dagsaktiviteter för upptäckar-, äventyrar- och utmanarscouter
 • Stora evenemang
 • Utbildning och ledarstöd kopplat till det reviderade programmet

Om rollen
Som funktionsansvarig blir du en av två ideella som är övergripande ansvariga för funktionens arbetsområde. I din ledarroll ansvarar du för en planeringsorganisation på ca 30 personer och en genomförandeorganisation som är betydligt större. Det viktigaste uppdraget är att bygga upp en engagerad, taggad och målmedveten funktion, som i god samverkan med andra delar av organisationen bidrar till projektets helhet. Det ska vara roligt och givande att vara med i gänget och vi arbetar alla tillsammans för att ge deltagare och funktionärer en fantastisk jamboreeupplevelse.

Uppdragsgivare är Jamboreeledningsgruppen och uppdraget sträcker sig från augusti 2024 till dess att utvärdering och dokumentation är klart i slutet av hösten 2026.

Arbetet med Jamboree26 sker i nära samverkan med Scouternas ordinarie organisation - med syfte att kontinuerligt stärka vår förmåga att göra jamboreer och att föra scoutrörelsen framåt.

Om erbjudandet
Att leda en hel funktion för en nationell jamboree är ett stort och krävande uppdrag - och samtidigt en spännande utmaning. Jamboreen driver den svenska scoutrörelsen framåt, i den riktning som fastställs i Scouternas strategi och styrelsens direktiv. Som funktionsansvarig får du ett stort inflytande över jamboreen och möjlighet att påverka hela rörelsens utveckling och göra ett stort avtryck i svensk scouting.

Scouterna står för alla kostnader i samband med aktiviteter och resor. Ditt engagemang och din tid är allt som behövs.

Egenskaper och erfarenheter
Eftersom rollen delas av två personer är det viktigt att ni två kompletterar varandra och tillsammans täcker upp de önskade kunskaperna och egenskaperna. Båda måste inte vara bra på allt, så länge ni är grymma tillsammans. 

Det vi värderar högst i valet av funktionsansvariga är förmågan att skapa engagemang, drivkraft och en god kultur som sprider sig i jamboreeorganisationen. Utöver detta prioriteras förmåga att strukturera och driva ett stort och komplext uppdrag och först därefter kompetens och erfarenhet som matchar funktionens specifika ansvarsområde.   

Meriterande generella kunskaper och erfarenheter:

 • Projektledning - inom scoutrörelsen och/eller yrkeslivet
 • Kunskap om processers förlopp, risker och riskhantering
 • Erfarenhet att leda tillsammans med, och genom, andra
 • Personlig erfarenhet av att arrangera en jamboree eller liknande evenemang
 • Kunskap om scouternas program och/eller ta fram programaktiviteter inom scouterna

Egenskaper:

 • Förmåga att motivera och entusiasmera andra
 • Beslutsför och trygg i ansvarsrollen
 • Kommunikativ och ha lätt för att samarbetastrukturerad
 • Ett insiktsfullt och hållbart självledarskap
 • Flexibel och ha lätt för att samarbeta och uppmuntra till transparens
 • Förmåga att tänka både visionärt och praktiskt

Ansökan och kontaktuppgifter
Låter rollen som funktionsansvarig intressant för dig? Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV. 
Ange gärna i din intresseanmälan om det finns någon viss person du skulle vilja dela rollen med.

Har du frågor om uppdraget är du varmt välkommen att kontakta oss:
Johan Manner, Jamboreechef: johan.manner@scouterna.se, 0730-75 17 59
Lisa Ewertson, Jamboreechef: lisa.ewertson@scouterna.se, 0768-68 81 46
Truls Ekelin, Anställd projektledare: truls.ekelin@scouterna.se, 0702-04 52 31

Är det något för dig?

Sök tjänsten här