Medlemmar och två ordförande till Samordningsgrupp Utbildning för utbildare

Bakgrund och behov

Utbildning för utbildare är en nationell utbildning som leder till att du blir ackrediterad utbildare. Utbildningen ligger på Utbildarudden på Ledarskapsön. Utbildningen riktar sig till dig som har vart med i ett kursteam minst en gång och nu vill ta steget att lära dig mer om hur vi inom Scouternas folkhögskola utbildar, bland annat utifrån vår pedagogiska grundsyn.

Samordningsgruppens uppgift kommer vara att säkerställa att Utbildning för utbildare genomförs 1-3 gånger per år, på olika ställen i Sverige. Gruppen ansvarar för att rekrytera, tillsätta och stödja kursteamen samt jobbar för att säkerställa kvaliteten i utbildningen och hos kursteamen.

Gruppens sammansättning

Till samordningsgruppen söker vi individer som är professionella och trygga i sitt ledarskap, och som vill vara aktiva bollplank till andra utbildare. Gruppens medlemmar har förmågan att lyfta blicken och se Ledarskapsöns utbildningar och Scouternas pedagogiska grundsyn utifrån ett brett perspektiv med Folkhögskolans strategi och mål i sikte.

I gruppen sitter också individer som är bra, men också strävar efter att bli ännu bättre, på att reflektera kring sitt och andras ledarskap och se utveckling som en förutsättning för att växa.

Gruppen kommer ledas av två ideella ordförande. Under deras ledning formar gruppen själva hur arbetet fördelas. I gruppen diskuteras uppdraget, syften och prioriteringar. Vi tror att gruppen totalt består av 4-6 personer.

Uppdraget är på 2 år, därefter kan det förlängas om lust och behov finns.

Att vara med i samordningsgruppen

Kompetenser och förmågor som behövs i gruppen:
  Egenskaper som behöver finnas hos alla i gruppen är:
   Egenskaper som behöver finnas utsprida mellan individerna i gruppen:

    Hur funkar arbetet i praktiken?

    Gruppen planerar sitt arbete tillsammans. Ordförandena i gruppen ansvarar för att samla gruppen och tillsammans lägga upp strategier och planer.

    En del av arbetet kan komma att ske individuellt mellan gruppens möten.

    Uppdraget innebär att du förväntas delta på Utbildardagarna (v.11) samt Nätverksträff för utbildningsgrupper (v.42) varje år. Uppdraget kan innebära ytterligare ett par arbetshelger per år, beroende på hur gruppen väljer att tillsammans lägga upp arbetet.

    Går det att vara engagerad i flera nationella arbetsgrupper inom Scouternas folkhögskola och/eller Scouterna?

    Nej, tyvärr ser vi inte att det går att kombinera mer än ett större nationellt uppdrag inom tex. Regionala utbildningsgrupperna, Handledningsgruppen, Arrangemangsgruppen, planeringsgruppen för WSJ och nu Samordningsgruppen Utbildning för utbildare.

    Vi uppmuntrar självklart om du vill utvecklas inom Scouterna/Scouternas folkhögskola och byta uppdrag. Om detta är fallet ser vi tillsammans - uppdragsgivare, grupperna, du själv som medlem - till att göra övergången så smidig och bra som möjligt. 

    Har du frågor om uppdraget?

    Kontakta Linnea Hansson Henne, samordnare för utbildningsgrupper på Scouternas folkhögskola: linnea.hansson.henne@scouterna.se

    Så här ansöker du

    Ansökan görs här i annonsen.

    Din ansökan ska vara oss tillhanda senast den 10 januari. Återkoppling på din ansökan sker i slutet av januari.

     

    Är det något för dig?

    Sök tjänsten här