Medlemmar till Internationella gruppen

Om uppdraget

Vill du öppna världen för scouter i Sverige? Då ska du söka till Internationella gruppen! Det finns just nu 2-3 lediga platser. 

Internationella gruppen ser till att svenska scouter har tillgång till internationella upplevelser och möten, både utomlands och på hemmaplan. Vi arbetar bland annat med att ge stöd så att internationella upplevelser finns tillgängliga för fler och att de som deltar på internationella utbyten och aktiviteter är goda ambassadörer för vår rörelse. Idag är det också internationella gruppen som stöttar kontaktsökande scouter, både svenska och utländska, för att hitta vänkårer, brevvänner eller någon att besöka på resan.

Som medlem i Internationella gruppen kommer du även att ha möjlighet att påverka genom vilka aktiviteter gruppen ska göra, för att vi ska möjliggöra uppfyllnaden av Scouternas strategi 2015-2025.

Uppdraget startar i januari 2024 och pågår under ett år. Innan årsskiftet 2024/25 utvärderar vi året som gått och diskuterar fortsatt engagemang. Om allt passar förlänger vi gärna uppdraget på ett år i taget. 

Om erbjudandet

Som medlem i den Internationella gruppen är du med och öppnar upp världen för våra scouter! Vi vill att alla scouter i Sverige vet om och är stolta över att de är del av världens största globala ungdomsorganisation med fler än 60 miljoner medlemmar världen över.

Möjligheterna för egen personlig utveckling är stora genom att vara medlem och engagerad i en driven arbetsgrupp. Gruppen kommer att träffas två-tre gånger per termin. Vanligtvis är träffarna på något av Scouternas kanslierna i Stockholm, Göteborg eller Malmö men kan också komma att förläggas till andra ställen. Mellan mötena arbetar vi enskilt eller i mindre grupper med våra olika arbetsuppgifter samt har regelbundna telefonmöten. Räkna med en arbetsbelastning på 1-2 timmar i veckan utöver arbetshelgerna. Resor och utlägg i samband med möten bekostas av Scouterna.

Är det dig vi söker?

Om du har fått upp ögonen för alla internationella upplevelser som rörelsen erbjuder, och vill arbeta för att de upplevelserna ska vara öppna för fler, är internationella gruppen rätt för dig!

Vi tror att du:

  • Har ett stort intresse för internationella upplevelser och vill möjliggöra för den enskilde scouten att få uppleva mer av världen, både på hemmaplan och internationellt.
  • Är ambitiös och självgående
  • Har tid och möjlighet att delta på gruppens möten samt representera gruppen på olika scoutevenemang
  • Är en social person som känner dig trygg i att kommunicera och skapa nätverk

Det är en fördel om du

  • Har kunskaper i att förmedla kontakter mellan scouter i Sverige och i övriga världen.
  • Kan kommunicera på andra språk än svenska. 
  • Har vana av och vilja i att arbeta i och driva projekt.

Ditt ideella engagemang – bara ett klick bort!

Klicka på ansök här nedan och besvara några korta frågor. Du behöver INTE bifoga CV eller personligt brev. :)

Vi kommer rekrytera löpande. Sök absolut senast 30 november 2023.

 

Kontakt

Mio Kuschick
Internationell sekreterare
mio.kuschick@scouterna.se

Eva-Marie Lindén
Ideell ordförande Internationella gruppen
eva-marie.linden@scouterna.se

Är det något för dig?

Sök tjänsten här