Scouterna söker verksamhetsrevisorer för 2022-2024

Om uppdraget

Som verksamhetsrevisor har du i uppdrag att granska styrelsen och organisationen Scouternas verksamhet på uppdrag av stämman. Granskningen fokuserar på den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen och utgår från stadgar och verksamhetsplan. Uppdraget genomförs genom att granska strukturer och rutiner samt följa upp olika beslut.

Att vara Scouternas verksamhetsrevisor är ett viktigt uppdrag med ett stort ansvar som bland annat innefattar att:

 • Följa Scouternas ledning, styrelse och generalsekreterare, i deras arbete med att genomföra verksamhetsplanen.
 • Säkerställa att revision görs så att alla medlemmar får en rimlig insikt i hur Scouterna utvecklas,

Scouterna har två verksamhetsrevisorer som ska vara oberoende i förhållande till Scouternas styrelse, dess anställda och den verksamhet som bedrivs inom riksorganisationen Scouterna.

Uppdragets längd är 2 år, från och med stämman i november 2022 till nästföljande ordinarie stämma hösten 2024.

Om dig

Kunskaper

 • Mycket goda kunskaper om scoutrörelsen och dess bredd
 • Mycket goda kunskaper om Scouternas värderingar (som du givetvis delar)
 • Erfarenhet av utredningsarbete
 • Erfarenhet från verksamhetsrevision i andra sammanhang

Erfarenheter

 • Erfarenhet av strategiskt styrelsearbete och en tydlig förståelse för gränsen mellan strategiskt och operativt
 • Mycket god förmåga att kunna sätta sig in i och förstå stadgar och dess mening
 • Dokumenterat god förmåga till ett strukturerat arbetssätt

Viljor, förmågor och egenskaper

 • Mycket god kommunikativ förmåga – att kunna uttrycka sig skriftligt, muntligt och i publika sammanhang
 • God erfarenhet av att förhålla sig objektiv och tydligt särskilja fakta och åsikter
 • God förståelse för vad det innebär att arbeta på uppdrag av Scouternas stämma
 • Ser helheter och fastnar inte i detaljer

Övrigt

Scouterna finns i hela Sverige så att kunna resa då och då är en del av uppdraget.

Eftersom scouting bedrivs i första hand ideellt hålls möten och aktiviteter primärt på kvällar och helger.

Ansökan

Vi tar endast emot din ansökan via länken i denna annons. Med din ansökan skickar du även ett CV (meritförteckning som inkluderar utbildningar och anställningar mm) samt ett kort personligt brev (som uttrycker varför du passar för detta uppdrag och vad du vill åstadkomma med ditt engagemang). I ditt personliga brev ser vi gärna att du svarar på nedanstående frågor. Ditt brev i kombination med ditt CV ger oss i valberedningen en första bild av vem du är och varför du är intresserad av uppdraget.

 • Varför är du intresserad av det här uppdraget och vad kommer du att kunna bidra med?
 • Vad vill du åstadkomma genom uppdraget?
 • Har du erfarenhet av ekonomisk styrning och uppföljning?
 • Har du erfarenhet av att leda en större organisation?
 • Har du erfarenhet av ideologiskt/politiskt arbete – internt och/eller externt?
 • Övrigt som kan vara av vikt för uppdraget och som valberedningen bör känna till?

Sista ansökningsdag är: 2022-05-31 men vi har en löpande process så ansök gärna så snart som möjligt.

Har du frågor – kontakta: valberedning@scouterna.se

Är det något för dig?

Sök tjänsten här