Vi söker TG-handledare till TG Norden 2024-2025

Obs! Denna annons är skriven på svenska då du som TG-handledare behöver kunna läsa TG-handledningen som är på svenska men vårt arbetsspråk på kursen kommer att vara engelska.

På Nordiska scoutkonferensen 2018 beslutades att Sverige ska ansvara för en nordisk TG-kurs. Sverige tackade med glädje ja och kommer att skapa TG-kursen efter den svenska TG-handledningen med ett nordiskt kursteam. På grund av covidrestriktioner ställdes första kursen in men nu har vi möjlighet att genomföra den 2024-2025. Vi behöver nu komplettera vårt kursteam med några fler TG-handledare från alla nordiska scoutländer. Vi vill skapa ett TG-team där hälften av teamet kommer från Sverige och hälften från våra andra nordiska länder. Vi drar igång planeringen hösten 2023, kursveckan sker sommaren 2024 och kursen avslutas med en uppföljningshelg i februari 2025. Läs mer nedan om praktiska ramar som finns för kursen, planeringshelger och våra förväntningar på dig som TG-handledare.

Praktiskt om kursen

TG Norden 2024-2025 följer den svenska TG-handledningen, har engelska som arbetsspråk för deltagare och kursteamet, och satsar på att ha deltagare från alla nordiska länder. Kursen täcker kursteamets alla kostnader såsom resor och mat.

Kursveckan blir den 7-13 juli 2024 på lägergården Kungshol utanför Rättvik i Dalarna, Sverige. Sedan följer deltagarnas egna utvecklingsarbeten där du som handledare stöttar. Kursen avslutas med uppföljningshelg på Gilwellstugan utanför Flen i Sverige 7-9 februari 2025.

Du som TG-handledare

Du förväntas aktivt bidra till den gemensamma planeringen av kursen samt detaljplanera och hålla enskilda kurspass. Du kommer även planera på egen hand/tillsammans med teamkollega mellan arbetshelger och möten. Du behöver också vara delaktig i marknadsföringen av kursen. Vi använder oss av dubbelt ledarskap i patrullerna. Det innebär att du kommer fungera som fadder/lots för en patrull tillsammans med en annan handledare och du kommer även att handleda deltagare som ingår i patrullen.

Förhandskraven för att bli handledare på denna nordiska kurs är att du själv har gått en TG-kurs eller varit TG-handledare, har tidigare handledarerfarenhet, att du vill arbeta i team och att du vill utvecklas som utbildare och handledare. Du skall även vara trygg att läsa svenska och prata engelska inför andra.

Planeringshelger

Digitala planeringsträffar före och efter februari 2024.
Planeringshelg 1: februari 2024 (datum sätter vi tillsammans) planeringshelg på Kungshol i Sverige
Planeringshelg 2: okt/nov 2024 i Sverige

Vad uppdraget ger dig

Du får möjlighet att vidga din utbildningserfarenhet och utveckla ditt handledarskap. Genom samarbetet med handledarna från övriga Norden får du även ett internationellt perspektiv på ledarskap och scouting.

Din ansökan

Du ansöker med en text innehållande information om dig själv och med svar på dessa frågor:

1. Vad lockar med uppdraget?
2. Vad du vill bidra med?
3. På vilket sätt är du eller har varit aktiv i scouterna?
4. Vad har du för erfarenhet av ledarutveckling inom och utanför scouterna?
5. Har du gått TG-kursen?
6. Har du varit TG-handledare eller har annan handledarerfarenhet?
7. Känner du dig trygg att läsa svenska?
8. Känner du dig bekväm med att prata engelska inför andra?

Vi rekryterar nu så ansök så fort som möjligt, dock senast 19 februari. Kursansvariga klarar att läsa ansökningar på svenska, finska, danska, norska och engelska.

Eventuella frågor besvaras av någon av de kursansvariga:

Kerstin Bergsten kerstin.bergsten@scouterna.se
Har tidigare varit handledare och kursansvarig för flera Treklöver-Gilwellkurser. Har ett mångårigt engagemang i Scouternas internationella arbete till exempel som anställd för världsscoutjamboreen 2011 och ideellt i European Partnership Networks arbetsgrupp.

Annina Kainu annina.kainu@scouterna.se
Har tidigare varit med i TG-kursteam för en samarbetskurs mellan Scouterna och Finlands Scouter, och TG-kursansvarig i Finland. Har också varit kursledare på Värdebaserat ledarskap i Finland och i Sverige, och med i kursteamet för Nordic Advanced Leadership Training. Är globalt med i WAGGGS Core Mission Volunteers / Leadership Practice Team.

Är det något för dig?

Sök tjänsten här