Workshops för ledare och kårer

Vad vill ni bli bättre på? Scouternas Utvecklingskonsulenter skräddarsyr workshops efter era behov. Ta del av konsulenternas erfarenheter, verktyg och stora kontaktnät.
Boka genom ditt regionala kansli. Stödet är kostnadsfritt för direktanslutna scoutkårer.

Populära workshops

Här är några exempel på efterfrågade workshops.

Scouternas program

Inspirerande genomgång eller fördjupning av programmet och tips på hur det kan användas.  1-3 timmar

Rekryteringsworkshop

Scoutkåren får hjälp att ta fram ett upplägg för rekrytering av barn och vuxna efter behov och sätter mål för önskad effekt. 1-2 timmar

Här är vi, hit vill vi

Scoutkåren gör en nulägesanalys och framtidsvision. Tillsammans jobbar vi fram en utvecklingsplan med mål för framtiden. 2-3 timmar

Kommunikationsworkshop

Få hjälp att se över och vässa kårens externa kommunikation med hjälp av Scouternas verktyg och kommunikationsplattform. cirka 2 timmar

Styrelseworkshop

Handledning i olika sätt att verka som styrelse och hjälp att upprätta en handlingsplan för ett effektivt styrelsearbete. 3 timmar

Introducera nya ledare

Kåren får tips och verktyg för att välkomna och introducera och nya ledare till ett hållbart engagemang så att de trivs och stannar. 1-2 timmar