Workshops för ledare och kårer

Vad vill ni bli bättre på? Scouternas utvecklingskonsulenter skräddarsyr workshops efter era behov. Ta del av konsulenternas erfarenheter, verktyg och stora kontaktnät.
Boka genom ditt regionala kansli. Stödet är kostnadsfritt för direktanslutna scoutkårer.

Hitta ditt kansli här

Populära workshops

Att bjuda in en utomstående till scoutkåren för att ge inspiration och dela metoder som funkat bra för andra scoutkårer är väl investerad tid och hjälper vuxna i kåren att förenkla sina uppdrag på kort och lång sikt.

Här är några exempel på utvecklingskonsulenternas mest efterfrågade workshops:

Scouter springer genom snö

Teambuildning

Bli bättre på samarbete och få verktyg att skapa bra kultur i vuxengruppen för ökad trivsel och gemenskap. Kombinera med valfri ledarträff och avsätt helst minst 2 timmar.

Anpassat ledarskap workshop

En workshop där du lär dig mer om att anpassa ditt ledarskap så att det funkar bättre för barn och unga med till exempel ADHD eller autism. Motsvarar kunskapsmässigt webbkursen "Anpassat ledarskap".

Introducera nya ledare

Kåren får tips och verktyg för att välkomna och introducera och nya ledare till ett hållbart engagemang så att de trivs och stannar, ca 2 timmar.

Kommunikationsworkshop

Få hjälp att se över och vässa kårens externa kommunikation med hjälp av Scouternas verktyg och kommunikationsplattform, cirka 2 timmar.

Styrelseworkshop

Handledning i olika sätt att verka som styrelse och hjälp att upprätta en handlingsplan för ett effektivt styrelsearbete, cirka 3 timmar.

Scouternas program

Inspirerande genomgång eller fördjupning av programmet och tips på hur det kan användas. Kombinera gärna med terminsplanering. 1-3 timmar.

Här är vi, hit vill vi

Scoutkåren gör en nulägesanalys och framtidsvision. Tillsammans jobbar vi fram en utvecklingsplan med mål för framtiden, 2-3 timmar.

Rekryteringsworkshop

Scoutkåren får hjälp att ta fram ett upplägg för rekrytering av barn och vuxna efter behov och sätter mål för önskad effekt, 1-2 timmar.