Regionala kansliet Stockholm

Scouternas regionala kansli Stockholm finns på Scouternas rikskansli i Örnsberg. Regionala kansliet jobbar för att stärka scouting regionalt och stöttar scoutkårerna i Stockholm och Gotland med exempelvis rekrytering, att behålla scouter, teambuilding och organisationsutveckling.

Kontakta oss: regsthlm@scouterna.se

Utvecklingskonsulenterna är redo att stötta er

Ta chansen att boosta verksamheten med inspiration, tips och stödinsatser från oss som jobbar med direktanslutna scoutkårer i Stockholm och på Gotland. Det blir en väl investerad tid som inspirerar och ger er goda förutsättningar att fortsätta verka för barn och ungas utveckling inom scouting. Inriktningen på besöket bestäms tillsammans för att möta era behov och utmaningar. Vi skräddarsyr upplägg efter era behov för att stötta utvecklingsarbetet i scoutkåren, så hör av er!

Maila regionala kansliet Stockholm

Trygga Möten

Arbetet med Trygga Möten kan väcka många tankar och funderingar och kanske vill ni arbeta vidare med detta i er scoutkår? Det kan till exempel vara så att ni önskar få hjälp av en samtalsledare som håller i en fördjupningsworkshop efter ni gått webbutbildningen eller guidar er genom Trygga Möten live.

Alla scoutkårer i Stockholm/Gotland bokar livekurs och fördjupningsworkshop inom Trygga Möten via regionala kansliet Stockholm. Vi har ett nätverk särskilt utbildade samtalsledare som kommer till kåren och håller kurs/workshop med er.

Livekursen och fördjupningsworkshopen riktar sig till ledare som fyllt 15. Deltagarantalet bör vara 8-20 personer.

När du kontaktar regionala kansliet för att göra en bokningsförfrågan kring Trygga Möten, svara då på dessa frågor i första mejlet:

  • Vilken scoutkår/grupp (ex avdelning eller styrelse)?
  • Trygga Möten livekurs eller fördjupningsworkshop?
  • Önskan kring dag och tid?

Att gå Trygga Möten minst var tredje år är obligatoriskt för alla scoutledare. Glöm inte bort att du/ni alltid kan gå webbutbildningen Trygga Möten - den ger också ett giltigt kursintyg.

Vi som jobbar på regionala kansliet Stockholm

Desirée Olsén

Utvecklingskonsulent

Desirée Olsén

desiree.olsen@scouterna.se

0733-33 55 15

Desirée är utvecklingskonsulent och ansvarar för utvecklingen av scoutkårer i distrikten Södermanland, Roslagen, Gästrike, MITT, Staffans, Västbotten-Ångermanland och Norrbotten.

Milad Mousa

Utvecklingskonsulent

Milad Mousa

milad.mousa@scouterna.se

0720763269

Måns Rangmar

Regional utvecklingschef

Måns Rangmar

mans.rangmar@scouterna.se

0766232506

Måns är Scouternas regionala utvecklingschef för Norr/Mitt- och Stockholms kansli.

David Clysén

Utvecklingskonsulent

David Clysén

david.clysen@scouterna.se

072-0741341

David arbetar som utvecklingskonsulent i Stockholmsområdet med fokus på medlemsrekrytering och verksamhetsutveckling.