Demokratin 100 år

Scouterna är en värdefull arena där barn och unga lära sig samarbeta utifrån demokratiska principer och växa till goda förebilder och samhällsmedborgare.

I år fokuserar Scouterna på 100 år av allmän rösträtt i Sverige. Scouternas värderingar grundar sig på allas vilka värde och rättigheter, på icke-diskriminering och på att alla kan och får vara med och bidra utifrån sina förutsättningar.

Det är härligt att få vara en del av något så viktigt som att lära barn och unga att deras röst är viktig och att den räknas. Att de har rätten att vara med och påverka. Demokrati är en viktig del av scoutmetoden. Hos oss lär man sig genom att göra och vi gör demokrati hela tiden.Anna-Karin Hennig, Scouternas generalsekreterare

Tillsammans utvecklar vi demokratin för och med nästa generation

Så många som 1,8 miljoner (90 %) av Sveriges 2 miljoner barn och unga upplever att politikerna inte lyssnar på deras åsikter, och nästan en miljon barn och unga vet inte hur man gör för att påverka samhället i en positiv riktning. Scouterna arbetar för att barn och unga från alla delar av samhället ska öka sin kunskap om demokrati. Vi ger dem redskap för att kunna göra skillnad och påverka för ett bättre samhälle. Med visionen ”Unga som gör världen bättre” står Scouterna upp för barns rättigheter och ger förutsättningar för att barn och unga ska växa i självkännedom, självkänsla och mod att göra sin röst hörd och därmed förändra världen.

Vår verksamhet är värdefull. Tillsammans är vi avgörande för hur Sverige utvecklas till ett hållbart samhälle. Samhället måste se barn och unga som rättighetsbärare, och förstå deras roll i inflytande och beslutsfattande. Där kan Scouterna åstadkomma en rejäl förändring.Ida Texell, Scouternas styrelseordförande

Ett exempel på hur Scouterna jobbar med demokrati

Världsförbättrarna är ett projekt där Scouterna tar fram metoder och material för att scouter som är 8-10 år gamla ska få lära sig om demokrati. En del av Världsförbättrarna är påverkansprojekt där scouterna får chansen att förbättra världen. Se filmen om Örby scoutkårs påverkansprojekt för yttrandefrihet i Hongkong: