memorybrickor om demokrati som ligger på en gräsmatta

Världsförbättrarna

Ett demokratiprojekt för våra yngsta scouter.

Demokrati - en självklarhet!

En av grundpelarna i Scouting är demokrati, vilket är så självklart att vi ibland nästan glömmer bort det! Demokrati är det som ligger till grund för projektet Världsförbättrarna. Världsförbättrarna är ett projekt som Scouterna genomförde under 2019-2020 med stöd från Postkodlotteriet.

Stöd till scoutkårer

Vi tog fram metoder och material för att våra scouter som är 8-10 år gamla ska få lära sig om demokrati. Om du som ledare och din kår är redo för den här resan kommer ni att ge era scouter erfarenheter som kan förändra världen!

Film om demokrati

Att förklara vad demokrati är kanske inte alltid är så lätt. Därför har vi har tagit fram en film om demokrati som kan användas tillsammans med Demokratihandboken. Filmen kan du titta på här till vänster och du kan också ladda ner den från vår Vimeo-kanal.

Demokratihandboken hittar du här tillsammans med ännu mer metodmaterial.

Nu kör vi!

Världsförbättrarnas demokratimaterial

Så lär du ut demokrati!

I projektet Världsförbättrarna har vi tagit fram demokratimaterial att använda på scoutmöten med barn som är 8-10 år gamla. Materialet består av en demokratihandbok som är till scouterna, och en ledarhandledning.

Ladda ner material

Så här genomför ni ett påverkansprojekt:

1. I Min Demokratihandbok finns tips på områden att utgå ifrån och inspiration till vad ett påverkansprojekt kan handla om. Det finns också mallar för hur ni ska planera.

2. Genomför påverkansprojektet med hjälp av Min Demokratihandbok och Ledarhandledningen.

Fyra scoutmärken med demokratibudskap ligger bredvid varandra
Scoutmärken

Fyra intressemärken för demokratin

Vad vore ett projekt för scouter utan märken? För att peppa era scouter lite extra har vi tagit fram fyra olika märken inom ämnet demokrati!

Din röst

Det är viktigt att alla får göra sin röst hörd och bli lyssnade på för att demokrati ska fungera. Demokrati handlar också om att förstå hur olika beslut fattas och hur du kan göra om du vill påverka. Intressemärket Din röst ger dig möjlighet att lära dig mer om demokrati och se hur du kan använda din röst för att vara med och påverka.

Världsförbättraren

Scouter är engagerade och vi bryr oss om hur samhället ser ut. Intressemärket Världsförbättraren handlar om att göra något för andra och göra något som påverkar samhället. Att jobba med aktiviteter för det här märket handlar inte bara om en insats för din omvärld, din insats kan också ge dig nya insikter om dig själv och nya perspektiv på livet.

Superhjälten

Intressemärket Superhjälten handlar om att påverka och göra skillnad i stort och i smått. Du får hitta och fördjupa dig i en fråga som du brinner för och se att ditt engagemang kan göra skillnad. Ensam kan du bidra men tillsammans med andra kan du flytta berg. En superhjälte slutar aldrig kämpa för det som den tror på och det gör inte heller scouter.

Demokrati

Demokrati handlar bland annat om att allas åsikter är lika mycket värda och att alla har samma möjlighet att påverka gemensamma beslut. För att en demokrati ska fungera är det viktigt att vi har bra och tydliga metoder för att bestämma saker tillsammans. Hur fungerar demokratin i din patrull och i din scoutkår?

Mer om demokrati

Vad är demokrati?

Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att de allra flesta som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val. Likadant är det hos oss i Scouterna. Vart annat år har vi stämma, där kårerna är med och tar de viktigaste beslutaren för i hela vår verksamhet. Här beslutas det om vad vi ska göra de närmaste två åren, och här har alla medlemmar, unga som gamla, möjlighet att påverka och göra sin röst hörd.

Quiz

Här kan du eller dina scouter testa era kunskaper i demokratiska värderingar och demokratins historia »

Historisk tillbaka blick

Ordet demokrati kommer från grekiskan. 500 år före Kristus använde den grekiska stadsstaten något som kallades demos kratein, som betydde folket härskar. Atens män samlades till stormöten där det diskuterades och beslutades om skatter, krig och fred, samt vem som skulle utföra olika uppdrag. De som fick vara med och bestämma var de fria männen. Kvinnor, slavar och utlänningar hade inget inflytande över besluten. Visst är det bra att ordet demokrati idag omfattar fler än bara män i Sverige? Här får alla medborgare rösta. Samma är det hos oss i Scouterna där ombud från alla kårer har rätt att vara med och bestämma. Ombuden är representanter för kårerna och det är kårerna själva som väljer vilka från dem som ska vara ombud. Scouterna styra av våra medlemmar, vilket är ett slags folkstyre.

Aktivitetspaket Demokrati

Här hittar du ett aktivitetspaket om demokrati som passar för de flesta åldrar. Alla scoutkårer har inte fysiska möten just nu och kan använda materialet som tänkt, men det finns mycket som fungerar bra även digitalt. Kanske med en liten anpassning. 

Demokratiska möten

Det är viktigt att alla får vara med och påverka, från det lokala scoutmötet i den lilla patrullen till riksorganisationens stora stämma. Demokrati är en så naturlig del av scoutmetoden att vi ibland inte tänker på det.

Scouterna är en demokratiskola, hos oss lär man sig genom att göra och vi gör demokrati hela tiden. På sidan Mötas och påverka hittar du information om var och hur du kan påverka Scouterna på olika nivåer.

Till Mötas och påverka

Deklarationen Demokrati 100 år

I och med att det är 100 år sedan det infördes lika och allmän rösträtt i Sverige har regeringen tillsatt en kommitté som ska samordna de insatser och aktiviteter som genomförs 2018-2021, den heter ”Kommittén Demokratin 100 år”.

Scouterna har aktivt deltagit i de samlingar och aktiviteter som genomförts av kommittén och på så sätt stärkt vårt eget engagemang i demokratifrågan och satt Scouterna ännu mer på kartan som en organisation som står upp för demokratin.

Våren 2020 skrev scouternas tillförordnade Generalsekreterare, Anna-Karin Hennig, under ”Deklarationen för en stark demokrati”. Där vi berättar hur Scouterna fokuserar på att jobba för att stärka demokratin. Vi vill bland annat verka för att bredda och öppna upp scoutrörelsen som demokratiskola för ännu fler barn och unga!

 Du kan läsa Scouternas åtaganden i sin helhet här

Vill din scoutkår också vara med och skriva under deklarationen och stå upp för demokratin hittar du mer information här: https://vardemokrati.se/om-deklarationen/ eller https://vardemokrati.se/