Vägen hit

Scouternas styrelse har jobbat i ett och ett halvt år med att ta fram en strategi som ska guida scoutrörelsen i framtiden. Du som scout och dina åsikter har varit jätteviktiga för oss!

Vägen till en strategi

Scouterna har jobbat i ett och ett halvt år med att ta fram en strategi som ska guida scoutrörelsen i framtiden.

100-tals framtidsbrev

Allt började våren 2023!

Sveriges scouter skickade in framtidsbrev om hur scoutrörelsen ska se ut om 10 år.

9 sommarläger

Sommaren 2023 diskuterade scouter på sommarläger i hela Sverige strategi och målbilden för scoutrörelsens framtid.

15 workshops

Hösten 2023 deltog människor både inom och utanför scoutrörelsen i workshops för att diskutera Scouternas styrkor och svagheter och hur vi ska förhålla oss till omvärlden. Ta del av analyserna här >>

10 spanarkårer

Under vintern 2023 funderade spanarkårer vidare på förslagen.

Scoutsverige tycker till

Våren 2024 tog Scouternas styrelse fram fokusområden för strategin. Och Sveriges scouter fick tycka till.

Över 1000 har hjälpt till

Sommaren 2024

Demokratijamboree

På Scouternas stämma under Demokratijamboree i november 2024 är det dags att rösta om förslaget.

Vintern 2024 och framåt

När strategin är bestämd börjar vi förverkliga den i verksamheten.

Vanliga frågor

Ja. Under sommaren 2024 kommer vi jobba med att sammanställa mer bakgrund och förklaring till det strategiförslag som lagts fram. Detta kommer skickas ut i samband med handlingarna i september och publiceras löpande på denna hemsida. Om du har specifika frågor skicka dem till anton.karlsson@scouterna.se så ser vi till att svara på dem och tar med dem i arbetet framåt.

Scouternas styrelse har tagit fram och beslutat att lägga fram detta strategiförslag till Scouternas stämma 2024. För att stötta styrelsen tillsatte de en till stora delar ideell arbetsgrupp med representanter från olika delar av scoutrörelsen. Processen har haft som främsta fokus att samla in olika perspektiv och har bland annat deltagit på sommarläger över hela landet, samlat in framtidsbrev från över 300 scouter, haft workshops med 50 representanter från olika organisationer, myndigheter, finansiärer m.m.

Distrikt, enskilda scoutkårer som hållt lokala workshops, samverkansorganisationer, scoutledare som gett feedback, Scouternas kansli, nationella arbetsgrupper, utbildare på Scouternas folkhögskola med fler har varit ovärderliga för processen i dess olika steg.

Möten mellan människor med olika bakgrund, förutsättningar och förmågor är en viktig kärna i scoutingen såväl nu som alltid. Det bidrar till en bättre verksamhet där vi lär oss möta olikheter och får en förståelse för andra människor och deras perspektiv. Vidare ser vi att ojämlikheten i dagens samhälle blir allt större och mer komplex, där kan scoutrörelsen spela en stor roll för att skapa möten där olikheter möts. Att bredda och välkomna är en styrka i scoutrörelsen, t.ex. har vi gjort ett stort arbete kring barn med NPF-diagnoser de senaste tio åren. Samtidigt speglar vi inte samhällets mångfald inom ett antal områden och ser en enorm potential för rörelsen, rörelsens potentiella medlemmar och samhället i stort med att fortsätta utveckla oss för att bli bredare och välkomna fler.

Vi lever i en orolig omvärld där kriser avlöser varandra och fundament som demokrati, säkerhet och klimat utmanas. Samtidigt ser vi att scouting och vår verksamhet gör stor skillnad, både för individer och för samhället vi verkar i. Genom att lära oss mer om hur scouting gör skillnad kan vi också spela en större roll i framtidens samhälle och för framtidens scouter – vi föreslår att vi ska fokusera på att göra ett djupare avtryck för att nå närmre vår vision om en bättre värld.

De kommande tio åren föreslår vi att fokusera på att bättre tillvarata och utveckla styrkan i det ideella engagemanget, en styrka som utgör fundamentet för i stort sett all scoutverksamhet. Genom att stärka det kan vi göra bättre scouting för fler. Vi ser att djupet i och tron på det ideella engagemangets utmanas i samhället. Allt fler fritidsaktivteter leds av betalda och folkrörelser i allmänhet bygger allt mindre på det identitetsburna ideella engagemanget. Samtidigt tror Sveriges scouter starkt på det ideella engagemanget och vill stå upp för och fortsätta utveckla det.