Ny strategi framåt

Scouternas nuvarande strategi sträcker sig till slutet av 2024. Därför tar vi nu fram Scouternas nästa strategi! 

Under vintern har vi analyserat visioner från medlemmar, omvärldstrender och scoutrörelsens styrkor och svagheter. Nu har vi tagit fram några arbetshypoteser – men vi behöver din feedback för att komma vidare!

Ge din feedback

Vad är en strategi?

På Scouterna vill vi förändra världen till det bättre – Vi har en vision. Vi har också ett uppdrag – någonting vi ska göra. Vår vision, vårt uppdrag och hur vi når dit, skriver vi ner i vår strategi. Enkelt förklarat är det en plan för vad vi vill uppnå och göra under flera år framöver. Vi listar större områden vi fokuserar på, vad vi har för mål och vad vi gör få att nå dem. Nu tar vi fram vår nästa strategi.

Så här skapar vi strategin

 • Under sommaren 2023 samlar vi in framtidsbrev, där alla Sveriges scouter får drömma fritt om framtiden.
 • Under sommaren har vi även besökt ett antal läger och snackat framtidsdrömmar.
 • Efter sommaren analyserar vi breven och kollar på vilka frågor som är viktiga och aktuella i omvärlden. Utifrån det tar vi fram ett antal teman att jobba vidare med.
 • Under hösten 2023 djupdyker spanarkårer från hela landet i temana och berättar vad de tycker.
 • Våren 2024 tar Scouternas styrelse tar fram ett antal arbetshypoteser som alla i rörelsen får tycka till om. Ge din input nu!
 • Utifrån allt detta sätter Scouternas styrelse ihop ett förslag på en ny strategi som publiceras i början av sommaren! 🙌
 • På Demokratijamboree 2024 röstar vi tillsammans om förslaget

Ett smörgåsbord med bakgrundsmaterial

I Scouterna är vi goda kompisar som delar med oss till varandra. Djupdyk i vårt material och få insikter till er verksamhet, eller varför inte ha det som lördagsläsning i soffan? I materialet finns bl.a. en trendkartläggning av de viktigaste omvärldstrenderna, medlemsstatistik och en sammanställning av de framtidsbrev vi samlat in.

Nuvarande strategi 2015-2024

Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa scouternas förväntningar i varje möte och genom att scouterna utvecklas till förebilder i vår gemensamma rörelse. Här kan du läsa vår nuvarande strategi.

Scouternas strategi 2015-2024

Vanliga frågor

Vi arbetar för närvarande utifrån följande hypotes på strategistruktur:

Vision – unga som gör världen bättre

Uppdrag – vårt sätt att skapa förändring

En framgångsrik scoutrörelse – hur ser den scoutrörelse som bäst bidrar till uppdrag och vision ut? Kapitlet om den framgångsrika scoutrörelsen ligger sedan till grund för våra fokusområden, de delar som vi tillsammans ser som mest prioriterat att förbättra.

Fokusområden – när vi om tio år är har blivit en ännu bättre version av scoutrörelsen har vi gjort följande gemensamma resor. Detta är den viktigaste delen av strategin, där vi beskriver vad vi vill fokusera på. I nuläget jobbar vi med följande arbetshypoteser:

 1. Vi har ett starkare engagemang
 2. Vi är en bredare rörelse
 3. Vi är en större rörelse
 4. Vi gör ett djupare avtryck

Läs mer om våra arbetshypoteser och bidra med dina tankar

 

Vårt förslag kommer med allra största sannolikhet vara en tioårig strategi, det vill säga 2025-2034.

Scouternas styrelse kommer noga analysera all feedback på de nuvarande arbetshypoteserna och därefter arbeta fram ett slutgiltigt förslag på ny strategi. Ambitionen är att publicera det redan i början av sommaren, men gott om tid för alla att sätta sig in i det och ställa frågor infrö Demokratijamboreen.

Ja, gärna! Skicka ett mejl till anton.karlsson@scouterna.se så ska vi göra vårt yttersta för att ordna med ett besök från strategigruppen eller styrelsen. Vi vill besöka så många delar av rörelsen som möjligt för att prata om vår gemensamma framtid.