Fyra självsäkra scouter med blicken i kameran.

Mitt äventyr, min röst

Hur kan vi få fler scouter att kunna, vilja och våga vara med och påverka samhället och sina liv? Det håller just nu fyrtio utmanare och äventyrare från hela Sverige att hitta svar på.

Uppdraget

I scouterna tränar vi på att leda oss själv och andra. Men att veta hur man påverkar i frågor som verkligen betyder något är inte alltid enkelt. I dagens oroliga tid är det också fler unga som inte anser att de har så stora möjligheter att påverka, och tilltron till demokratin minskar. Det visar till exempel Generationsrapporten 2024.

Så hur kan vi få fler scouter att kunna, vilja och våga vara med och påverka samhället och sina liv? Det vill vi hitta ett svar på. Och bästa sättet att göra det tror vi är att fråga scouterna själva.

Därför kommer en grupp scouter mellan 12 och 18 år att under 2024-2025 träffas under sex helger, för att genom tjänstedesign som metod ta fram någon form av verktyg eller hjälpmedel som kan underlätta för fler scouter att lära sig mer om demokrati och vara med och påverka.

 

För dig som deltar i projektet

Här hittar du all information som rör dig som deltagare. Lösenord till sidan har du fått på mejl.

Vill du som ledare bidra?

I det här projektet sitter scouterna i förarsätet. Men du som scoutledare är ju också väldigt viktig! För vi tror att du sitter på insikter och idéer om ungas engagemang och demokrati, som vi gärna vill ta del av. Är du intresserad av att:

  • Dela med dig och tycka till? Vi planerar att skapa tillfällen för dig att dela dina tankar och idéer under olika faser av projektet.
  • Få inspiration? Du får del av projektets lärdomar och insikter, som kan ge dig inspiration i din roll som scoutledare.
  • Testa nya verktyg och metoder? Det som gruppen arbetar fram kommer vi vilja testa med kårer runt om i landet.

I så fall kan du gå med i referensgruppen med ledare. Då får du information om projektet och hur du kan bidra, några gånger per år.

Vill du veta mer?

Allt detta görs inom ramen för ett demokratiprojekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Har du frågor om Mitt äventyr, min röst? Hör av dig till minrost@scouterna.se