Projekt som utvecklar vår verksamhet

Tack vare bidragsgivare och sponsorer kan vi på Scouterna skapa bättre förutsättningar för barn och ungas utveckling. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med projekt, vilka finansiärer vi samarbetar med och vilka projekt vi har på gång just nu.

Välkommen in i vår projektvärld!

st

Så många barn och unga som inte är scouter ska vi erbjuda en scoutupplevelse innan 2025

Våra pågående projekt

Våra projekt kan handla om allt mellan himmel och jord- men bara så länge det är viktigt för oss och kan göra scouting bättre för fler. Projekten kan handla om allt från friluftsliv till hur vi blir fler, eller hur vi jobbar med inkludering och utbildning. Visste du att vi till exempel samarbetar med Fryshuset för att kunna erbjuda scouting på skoltid? Eller att vi hjälper kårer att hitta nya ledare med internationella erfarenheter? Här nedan kan du läsa mer om vilka projekt vi har igång just nu!

Open Up

Fler ledare med internationell bakgrund

Open Up är ett projekt som syftar till att hitta personer som flyttat till Sverige som har scouterfarenheter från andra länder. Tanken är att välkomna dem till Scouterna i Sverige och inspirera dem till att bli scoutledare här. Kårer som har scoutledare med olika bakgrunder och erfarenheter har goda förutsättningar att bidra till ett av Scouternas viktigaste mål: Att göra unga redo för livet. ​

Är du och din kår intresserade av att vara med i projektet och få hjälp att hitta nya ledare med internationell scoutbakgrund?

Kontakta våra projektledare: ​
Tove Rehnman, tove.rehnman@scouterna.se eller ​
Louise Mörling Otero, louise.morling@scouterna.se

Läs mer om Open Up här

Funka olika

Deltagande på lika villkor

Funka Olika är en fortsättning på det tidigare projektet Rätten till friluftsliv som bland annat tog fram utbildningen Anpassat ledarskap. Projektet är inriktat på att skapa förutsättningar för att barn och unga med autism och ADHD ska kunna delta i scoutverksamheten på lika villkor som sina kompisar. ​

Projektet löper under tre år, från 2020-2022 och finansieras av Svenskt Friluftsliv. ​

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta projektledaren Mikael Stark, mikael.stark@scouterna.se

Läs mer om hur scouting kan anpassas utifrån olika behov

Världsförbättrarna

Scouternas demokratiprojekt för yngre scouter

En av grundpelarna i Scouting är demokrati, det är så självklart att vi nästan glömmer bort det! Demokrati är det som ligger till grund för projektet Världsförbättrarna. Världsförbättrarna är ett projekt som Scouterna genomför under 2019-2021 med stöd av Postkodlotteriet. Vi tar fram metoder och material för att våra scouter som är 8-10 år gamla ska få lära sig om demokrati. Om du som ledare och din kår är redo för den här resan kommer ni att ge era scouter erfarenheter som kan förändra världen!

Frågor? Kontakta Projektledare Sassa Orebring, sassa.orebring@scouterna.se

Läs mer om Världsförbättrarna här

Göra skillnad

Ett projekt om hållbarhet och globala mål

Projektet Göra skillnad löper under tre år, från 2019-2021, och finansieras av Forum Civ.
Vill du veta mer om projektet?
Kontakta projektledare Mio Kuschick, mio.kuschick@scouterna.se

Äg din natur

Scouting på skoltid

Äg din natur är ett projekt mellan samarbetspartnerna Fryshusets grundskola västra och Akademiska skolan i Husby. Syftet med projektet är att ge ungdomar i socioekonomiskt svaga områden förutsättningar för att våga uppleva vår natur och känna ett ägandeskap över den natur som finns i deras närmiljö. I förlängningen leder detta till ökad framtidstro samt stärkande av deras självkänsla och välmående.

Läs mer om Äg din natur

Friluftslivets år

Alltid #Redoförfriluftsliv

Friluftslivets år 2021 är ett initiativ som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket. Syftet är att få fler människor att prova på friluftsliv. Scouterna är givetvis med, precis som flera andra organisationer. Vi sprider vår kunskap och hjälper fler att komma ut i naturen genom roliga månadsutmaningar som scouter och kårer kan delta i på sociala medier. Vi håller också webbinar sista tisdagen i månaden med tips och inspiration om friluftsliv och kommunikation.

Använd och följ taggarna #redoförfriluftsliv #luftenärfri och #friluftslivetsår2021 i sociala medier.

Läs mer här!

Listening ears

Främja psykisk hälsa bland barn och unga!

Scouterna behöver vara en del i att möta den växande psykiska ohälsan bland unga. Genom scouters delaktighet vill vi öka kunskapen och ta fram verktyg för att fånga upp, stärka och stötta unga. Projektet är precis i sitt startskede och mer information kommer komma löpande. Projektet löper under tre år, från 2021-2024, och finansieras bland annat med stöd av Drottningens stiftelse Care about the Children.

Vill du veta mer? Kontakta någon av projektledarna:

melis.yorulmaz@scouterna.se
ingrid.haggblom@scouterna.se

Jamboree 22 - Sverige

Scouternas största nationella läger!

2022 är det dags igen! Då arrangerar Scouterna Jamboree22 i Norra Åsum i Skåne. Tillsammans skapar vi en värld full av äventyr och kompisar. En hållbar värld, där tusentals barn och unga får förverkliga sina drömmar. På Jamboree22 välkomnar vi alla in i scoutings underbara gemenskap – både för de av oss som är scouter sedan tidigare och för de av oss där jamboreen blir den första scoutupplevelsen.

Psst! Klicka på länken nedan och se filmen från Jamboree 17. Gåshud och magpirr utlovas!

Läs mer på jamboree.se

World Scout Jamboree 2023 - Sydkorea

Den kommande världsscoutjamboreen - WSJ23

I augusti 2023 samlas åter igen tiotusentals scouter från hela världen på en gemensam jamboree. Den här gången arrangeras världsscoutjamboreen av scouterna i Sydkorea. Temat är ”Draw your Dream” och drömmen börjar nu!

Läs mer om WSJ23

Ungt ledarskap

Stiftelsen som stöttar unga ledare

Stiftelsen Ungt ledarskap bildades inför Kung Carl XVI Gustafs 60-årsdag med syfte att främja ungdomars utbildning i ledarskap. Varje år delar stiftelsen ut stipendier och stöd till unga, drivna ledare för att utveckla sin ledarkompetens.

Vill du veta mer? Kontakta info@ungtledarskap.se eller klicka på länken nedan.

Läs mer om Ungt ledarskap här

Scouttrails

Dokumentera stigar och leder i Google Street View!

Med stöd från Google har scouter över hela landet dokumenterat sina favoritleder, lägerplatser och stigar med Googles 360-graderskamera. Via Google Street View kan du hänga med ut i naturen direkt via din webbläsare- hur coolt?

Vill du skapa upp en egen trail ihop med din kår eller patrull? Läs mer på länken nedan!

Vidare till scouttrails.com

Upplev internationell scouting

Unga som gör världen bättre genom internationell scouting

Projektet är en stor kommunikationssatsning som syftar till att fler barn och unga i åldrarna 13-25 år ska erbjudas att ta del av de internationella upplevelser som möjliggörs genom scouting. Tanken är också att ungdomarna ska fortsätta utveckla detta intresse långsiktigt, samt bidra till att öka medvetenheten inom den svenska organisationen om värdet av det internationella perspektivet inom scouting. Genom projektet kommer ännu fler scouter kunna nås med information om vilka möjligheter som finns att möta jämnåriga från andra länder och kulturer. Satsningen möjliggörs genom ett generöst bidrag från Folke Bernadottes minnesfond.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta projektledare Mio Kuschick, mio.kuschick@scouterna.se

Scouting för alla - på riktigt!

Om inkludering och mångfald på Scouterna

För Scouterna är det viktigt att alla känner sig välkomna. Vi vill spegla den mångfald som finns i vårt samhälle. Därför är det viktigt för oss att bedriva en verksamhet som välkomnar alla barn och unga, oavsett var de kommer ifrån eller var de bor.

Tack vare våra projekt har vi möjlighet att skapa bättre förutsättningar för våra kårer runt om i landet att inkludera fler. Om alla scouter skulle bjuda med en kompis som inte provat på scouting innan, skulle vi nå så många fler. Bjud in en klasskompis, en granne eller en kompis kompis. Tillsammans når vi fler!

Jag är scout - var jag än är

På Scouternas Youtube-kanal, under hashtaggen #jagärscout, får du träffa sju olika scouter och scoutledare och höra om varför just de valt att bli scouter. För oss är det en självklarhet att få vara scout, oavsett var i världen du befinner dig. ”Jag är scout, och jag blir scout där jag är,” säger Lazar, en av dem vi intervjuade.

Scouternas stödfond

Scouternas stödfond bidrar till att fler barn och unga kan delta i Scouternas verksamhet på lika villkor som sina kompisar. Stödet kan vara materiellt eller ekonomiskt. Det kan exempelvis handla om deltagaravgifter, medlemsavgifter, resor, utrustning eller liknande kostnader. All ansökan sker anonymt och ingen behöver få veta att du har ansökt.

Läs mer om inkludering!

Runt om kring i landet är det många scouter som gör fantastiska saker för ett mer inkluderande samhälle. Heja er!

Vi strävar efter att göra scouting på nya sätt, allt för att fler ska få vara med och känna sig delaktiga och uppleva scouting på olika sätt. Här kan du läsa mer om inkludering på kårnivå.

Har du en projektidé?

Har du någon spännande idé som skulle kunna passa i ett av våra projekt? Eller rent av bli ett helt nytt projekt? Vi söker ständigt efter nya idéer, infallsvinklar, samarbetspartners och finansiärer för att kunna göra både scouting och världen ännu bättre.

Hör av dig till mig!

Utvecklingschef

Anna Lindgren

anna.lindgren@scouterna.se

0734245969