Open up - ledare från hela världen

Open Up är ett projekt som syftar till att hitta personer som har flyttat till Sverige och som har varit scoutledare i andra länder och inspirera dem till att vilja bli scoutledare även här. Vi är övertygade om att vi kan göra ännu bättre scouting för barn och unga när vi samlar scouterfarenheter från alla världens hörn!

Behöver din kår hjälp med denna typ av ledarrekrytering? Läs vidare och kontakta oss.

Öppna upp för blandade erfarenheter

Scouterna <3 nya ledare

Scoutledare med olika erfarenheter gör barn och unga redo för livet.

Vi vill att den som tidigare varit scout alltid ska ha möjlighet att fortsätta vara scout och bidra till ungas utveckling. Scouterna är en världsrörelse och vi är alltid redo, oavsett vilket land vi kommer ifrån.

Genom projektet Open Up hjälper Scouterna kårer att hitta en ny ledare som har scoutbakgrund från sitt hemland, som ni kan byta idéer och kunskaper med. Vi lär oss av varandra och gör ännu roligare scouting tillsammans. Projektet hjälper det nya ledarteamet att komma igång och utbildar där det behövs.

Inkludering ska kännas enkelt

Så fungerar rekryteringen

Projektet stöttar kårerna i sökandet efter nya ledare med internationella erfarenheter från scouting i olika länder. Vi tillhandahåller metoder, material och kunskap för att kårer lokalt på sin ort ska nå fram till intressanta målgrupper. När en kår väl hittat en ledarkandidat ser vi till att ledarteamet har det de behöver för att på bästa sätt inkludera sin nya ledarkollega och tar tillvara på dennes kompetens och erfarenheter.

Kåren får en ny ledare och de unga får ytterligare en förebild som vidgar deras vyer och förbereder dem för livet. Win-win alltså!

Vi är övertygade om att ju större mångfald vi har bland våra ledare, desto fler barn från samhällets alla delar kommer hitta till oss. Detta projekt är viktigt för att vi på Scouterna ska nå ett av våra strategiska mål - att fler ska få uppleva scouting.

Så går det till!

Ni vill ha en ny ledare

Er kår vill ha en ny ledare med spännande, internationella erfarenheter de vill dela med sig av.

Ni mailar oss

Maila projektledarna på: openup@scouterna.se

Återkoppling och behovsinventering

Vi hör av oss till er! Tillsammans går vi igenom era behov och möjligheter och gör upp en plan tillsammans.

Stöttning

Vi stöttar er i jakten på er nya ledare, delar med oss av kunskap, metoder och peppar under resans gång.

Onboarding

När ni väl hittat er nya ledare hjälper vi ledarteamet att komma igång, kopplar in konsulenter där det behövs och hjälper till med metodmaterial och utbildning. Lycka till med er nya ledare!

Mer läsning

Om att vara scout i Sverige och Libanon

I tidningen Scout, nr 1 2021, berättar Razmik Aroyan om sin tid som scout i Libanon och hur han upplever det att vara scoutledare i Viksjö scoutkår. Spännande läsning och intressanta miljöbeskrivningar hur scouting kan se ut i andra länder!

Programinkludering för kårer

Här kan ni som kår hitta mer inspiration och material kring hur ni kan jobba med inkludering. Ni hittar även länkar till artiklar om kårer som hittat egna, innovativa sätt för att inkludera fler.

Introduktionsguiden - så välkomnar du en ny ledare

Här hittar du Scouternas introduktionsguide för nya ledare med tips, checklistor och annat som behövs för att on-boarda en ny ledare.

Vill du och din kår veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!

Projektledare: Tove Rehnman och Louise Mörling Otero