Foto: Anton Nilsson

Internationella utbyten

Att samarbeta med en kår från ett annat land är väldigt roligt och öppnar för många möjligheter till utbyten! Ni kommer snabbt att märka hur mycket ni har gemensamt men också hur scoutverksamheten skiljer sig åt mellan olika länder.

Hitta en vänkår

För att hitta en vänkår och starta ett samarbete är det alltid bra att börja med att se vilka kontakter som redan finns i er kår. Kanske har några av scouterna varit utomlands och träffat scouter från andra länder? Kanske har ni ledare i kåren som flyttat till Sverige och har kontakter i sitt tidigare hemland?

Om ni inte hittar några existerande kontakter i kåren finns det många möjligheter via sociala medier. Till exempel finns facebookgruppen Scouting in Sweden där internationella scouter lägger upp förfrågningar om samarbeten med svenska scouter. Det är möjligt att det finns någon som redan letar efter samma sak som ni kan kontakta.

När ni hittat en vänkår

När ni väl har hittat en vänkår kan det vara bra att fundera på hur alla scouterna i er kår får ta del av utbytet. De äldre scouterna kan ha ett digitalt möte tillsammans med scouter i samma ålder. En aktivitet för de yngre scouterna kan vara att skriva brev eller att ta bilder till vänkåren. Ingenting är omöjligt, fundera på vad som funkar för er!

Bjud in till aktiviteter

När man har en vänkår vill man ju såklart träffas ibland också. Kanske vill er vänkår vara med på ett läger, en kurs eller något annat evenemang som ni arrangerar? Till exempel ett distriktsläger kan vara ett bra tillfälle att bjuda in vänkåren.

Om ni har ett utbyte i samband med ett läger fundera på hur så många av era scouter som också kan ta del av det. Att ordna aktiviteter innan eller efter lägret kan vara ett bra sätt att få med de scouter som inte kan delta på själva lägret och det ger er chansen att visa upp er hemort för vänkårens scouter.