Foto: Anton Nilsson

Scoutlag och löfte

Vi lovar inte att alltid lyckas följa scoutlagen, men vi lovar att försöka. Genom att avlägga scoutlöftet:
”Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen,” visar jag för mig själv och andra att jag vill vara en schysst kompis.

Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras. 
  2. En scout är ärlig och pålitlig. 
  3. En scout är vänlig och hjälpsam. 
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat. 
  5. En scout möter svårigheter med gott humör. 
  6. En scout lär känna och vårdar naturen. 
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra. 

Scoutlöftet

"Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen."  

Scouthälsningen

Scouternas valspråk och lösen är "Var redo! Alltid redo!"

Scouthälsning görs genom att höger hands lillfinger böjs ned och tummen läggs över dess nagel. De övriga fingrarna hålls sträckta och ihop. Handen hålls mot pannan så att en naturlig vinkel bildas. De tre uppåtriktade fingrarna symboliserar tro, hjälpsamhet och att följa scoutlagen. Ringen, bildad av tummen och lillfingret, symboliserar vänskapskretsen runt jorden. Det kan också betyda att den starke beskyddar den svage.  

Scouthälsning används   

  • när scouten på uppmaningen ”Var redo” svarar ”Alltid redo”   
  • när flaggan, vår egen eller något annat lands, hissas eller halas.  

Scouttecken, som utförs som scouthälsning fast med höger hand i axelhöjd och de tre fingrarna rakt upp, görs enligt internationell sed när en scout ger sitt scoutlöfte.