Tips & checklista för introduktion

Här finns tips på hur andra scoutkårer har gjort för att lyckas med introduktion av nya ledare. Checklistan går att redigera efter behov.

Checklista för introduktion

Hitta förslag på vad som kan göras före, under och efter introduktionen och gör er egen checklista.

Tips om introduktion

Ta del av andras tips för att skapa en smidig start och positiv upplevelse för nya engagerade.

"Att börja med ledarintroduktion är viktigare än att göra det komplett och elegant. Hitta kårens egen lagom-nivå. Perfekt är det godas värsta fiende."

Anders WilsonScoutkåren Tor

"Viktigaste är att det blir av! Håll det enkelt, var öppen och lyhörd."

Anders WilsonScoutkåren Tor

"Tona ner traditioner och konstigheter, gamla i kåren kanske tycker det är kul, men mystiken kan skapa avstånd."

Anders WilsonScoutkåren Tor