Ge nya ledare ett varmt välkomnande

Den som är ny har många frågetecken. Hjälp genom att förmedla det viktigaste direkt. Tillgång till information ger trygghet när allt är nytt. Er omtanke gör att den som engagerat sig känner sig välkommen.

Varför skicka välkomstbrev?

Det är trevligt att få brev! Genom ett välkomstbrev tar ni chansen att informera om det som är viktigt att veta direkt. Ni kan också ge den som är nyfiken chans att ta reda på mer om sitt nya uppdrag innan introduktionen.

Varför ordna ett välkomstmöte?

Första träffen på scoutkåren påverkar hur den som är ny känner inför sitt uppdrag. Ett dedikerat välkomstmöte ger ett bra första intryck. Det ger också chans att diskutera förväntningar och skapa gemenskap i den nya gruppen.

"Vi har haft en intro-ppt i många år och den uppskattas även av ledare som varit med länge. Skriv ut den och lägg som blädder-ex på ledarrummets bord."

Anders Wilson Scoutkåren Tor

"En bra introduktion minskar riskerna för krossade förväntningar och onödiga konflikter."

Anonym scoutledare