Ljus- och valinsamlingsmedel

Förvaltningsgruppen fördelar pengar ur fonden för Ljus- och Valinsamling till:

  • Verksamhet, ombyggnad och förbättring av lokaler för att tillgänglighetsanpassa eller göra möjligt för alla att delta.
  • Aktiviteter som syftar till att nå barn och unga som befinner sig långt från det etablerade föreningslivet och friluftslivet.
  • Aktiviteter för barn och unga som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få uppleva scouting.
  • Integrerad lägerverksamhet, där alla kan vara med.

Ansökan

Ansökan görs genom att fylla i formuläret nedan. Ansökan ska skickas in senast 1 april varje år.

Ansök här

Beskriv projektet i text. Bilagor kan bifogas nedan.
Beskriv projektets intäkter och kostnader. Bifoga filer nedan om det behövs.
Ange vilka andra bidragsgivare som bidrar med pengar till projektet och med vilka belopp.

Om du upplever problem att bifoga filer eller vill bifoga fler än vad formuläret tillåter, skicka dem via mejl till info@scouterna.se. Märk ansökan med kårens namn och att ansökan avser ljus- och valinsamlingsmedel.