Ljus- och valinsamlingsmedel

Förvaltningsgruppen fördelar pengar ur fonden för Ljus- och Valinsamling till:

  • Verksamhet, ombyggnad och förbättring av lokaler för att tillgänglighetsanpassa eller göra möjligt för alla att delta.
  • Aktiviteter som syftar till att nå barn och unga som befinner sig långt från det etablerade föreningslivet och friluftslivet.
  • Aktiviteter för barn och unga som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få uppleva scouting.
  • Integrerad lägerverksamhet, där alla kan vara med.

Ansökan

Ansökan görs genom att fylla i formuläret nedan. Ansökan ska skickas in senast 1 april.

Ansök här

Beskriv projektet i text. Bilagor kan bifogas nedan.
Beskriv projektets intäkter och kostnader. Bifoga filer nedan om det behövs.
Ange vilka andra bidragsgivare som bidrar med pengar till projektet och med vilka belopp.