Foto: Linnea Wedelin

Hur gör andra kårer?

Scoutrörelsen fortsätter att växa och nu är vi fler än 72 000 scouter i Sverige. Fantastiskt! Här är tips och inspiration för att våga växa ännu mer – för Scouterna behövs mer än någonsin i samhället.

Scoutkårernas bästa tips för att bli fler i kåren

Skapa en gemenskap snabbt

Att ha en glad och stark gemenskap i scoutkåren är viktigt för att man som ny medlem ska känna att det är roligt, lustfyllt och givande att vara med. "If it isn't fun, it isn't scouting" -Robert Baden-Powell. En stor anledning varför både barn och vuxna slutar är för att det inte är roligt - så var bjussig och fixa aktiviteter med mycket skratt. Men glöm inte att en för stark gemenskap kan skapa grupperingar med jargong där man som ny inte känner sig inkluderad.

Bjud in en utvecklingskonsulent varje termin

Om din kår är direktansluten är ett tips att bjuda in en utvecklingskonsulent varje termin. Tillsammans arbetar ni med kårens utmaningar, planerar för framtiden, rekrytering och program. Konsulentens nätverk och specialkompetens på just scoutkårer är er fördel att använda!

Väx vid terminsstart

Under hösten är det många scoutkårer som satsar lite extra på att bjuda in till prova på-möten. Till hjälp finns bland annat armband, broschyrer och annat tryckt material. Som stöd till den lokala rekryteringen finns också den externa kampanj som hjälper oss att få fler att få upp ögonen för scouting.

Avsätt tid

Det tar tid att växa, så ha tålamod. Och när det väl börjar lossna och ökningen tar fart, se till att fortsätta planeringen och håll energin uppe.

Alla kan bjuda in

Det finns många som aldrig fått frågan om att börja i Scouterna och som ännu inte vet hur kul det är att vara scout. För att få intressemärket Rekrytera ska du tillsammans med dina ledare göra en plan för hur ni ska göra för att bli fler scouter och ledare i scoutkåren.

Beskriv möjligheterna

Att hitta fler vuxna som vill hjälpa till i scoutkåren kan vara en utmaning. Även om kåren kämpar med ledarbrist, så förklara hellre vad ni gemensamt kan uppnå i stället för att använda ord som beskriver nulägets problem. Det skapar lust att engagera sig när man ser möjligheter att få utvecklas tillsammans.

Ge de vuxna tydliga uppdrag

Ha en dialog med vuxna som visar intresse för att bli funktionärer eller ledare. Berätta vad scoutkåren har för lediga roller, fråga vad de vill engagera sig i och erbjud snabbt ett tydligt uppdrag. Våga ge ansvar i ett tidigt skede, då känner man sig behövd och viktig.

Att växa är också att behålla

Det är många olika delar som ska samverka för att kåren ska växa. Förutom att hitta nya medlemmar handlar det om att de som redan är medlemmar ska vilja fortsätta att vara det. Erbjud ett bra program som får barnen att trivas och gilla verksamheten. Och när ledarna får gå utbildningar leder det till personlig utveckling, mer energi och driv att ge tillbaka till kåren.

Missa inte skogen för alla träd

Alla era duktiga scouter. Alltså, de där små knoddarna som varit med er sedan de knappt kunde knyta skosnöret, men som nu är nästan vuxna och kan precis allt om scouting. Hur många av dem vill börja som ledare?

Tälta med föräldrarna

Bjud med föräldrarna på läger eller övernattning. Passa på att berätta vad Scouterna som organisation står för, om kårens arbete, konkreta mål och visioner för framtiden. Och om hur de kan hjälpa till, med eller utan förkunskaper.

Det sitter inte i kläderna

Scoutdräkt ska inte vara ett krav, det går fint att komma i vanliga kläder. Scouthalsduken är känd över hela världen och är ett bra sätt för oss att berätta vilka vi är. Ett tips är att ha lånehalsdukar som kan bäras av de som har glömt sin hemma eller av nya medlemmar för att snabbt bli en del av gemenskapen.

Alla ska ha råd

Att inte ha råd med utrustning eller att betala terminsavgift kan vara tufft att prata om, men det ska inte vara ett hinder för att delta i scoutverksamhet. Via Scouternas stödfond går det att söka bidrag för exempelvis terminsavgift och utrustning.

Katrineholms scoutkår om hur de har dubblat antalet medlemmar i kåren

Mer inspiration

Åhus scoutkår växte med 120 medlemmar med långsiktig planering

– Vi har jobbat metodiskt och långsamt och vuxit i den takt vi mäktat med, berättar han. Vi har fem avdelningar, en för varje åldersgrupp. Målet med den här prova på-kvällen är att starta ytterligare en spåraravdelning, för att på så sätt säkra upp för framtiden. Men för att klara av det behöver vi fler ledare.

Järlindens scoutkårs satsning på ett bra program gör att barn strömmar till Scouterna

Scouternas program skapar en röd tråd i kårens verksamhet och barn strömmar till verksamheten utan att de egentligen behöver rekrytera.

– I Järlindens scoutkår gick spårarledarna ”all in” på det symboliska ramverket och köpte till och med in en Tofs-dräkt, räven som är spårarscouternas symbol. I kombination med att de är ett kreativt ledargäng så använder de verkligen Scouternas program fullt ut. Och det märks att både barn och ledare har roligt, säger Fredrik Kadesjö.

"Inför varje termin väljer vi ut ett eller ett par målspår, beroende på vad man vill göra eller vilka tankar man har om vad gruppen behöver. Sen planerar vi aktiviteter utifrån det."

Ellinor Wickström i Järlindens scoutkår om hur ett bra program gör att scouter strömmar till kåren.

"Jag började tänka lite annorlunda kring vuxenrekrytering när jag var på ett föräldramöte i sonens idrottsklubb. Klubben var väldigt tydliga. Om inte föräldrar satte upp sig på listan för nya ledare så var det inte säkert att det skulle kunna bli ett lag. Jag tänkte: Varför skulle inte det kunna funka på samma sätt inom Scouterna?"

Anders Wilson i scoutkåren Tor om att vara tydlig när man rekryterar vuxna.

"Istället för affischer, Scouternas dag på diverse av stadens arrangemang, skolrekryteringar och så vidare la vi istället all tid på digital media. Vi uppdaterade kårwebbsidan och avsatte extra tid för att satsa på våra sociala medier."

Erik Johnson i Brämhults scoutkår om att de bjöd in till Familjescouting via sociala medier.

"Vi lät de nya ledarna berätta vad de var intresserade av att göra, matchade det med befintliga program från de andra spåraravdelningarna och kom fram till en möjlig lösning och ett terminsprogram som passade alla."

Camilla Sundén i Karlsro scoutkår om hur de skapade en avdelning av kön till kåren.

Från 0 till 47 på rekordtid

När närmaste kår ligger två och en halv mil bort, vad gör man då? Startar en ny förstås! Så tänkte gänget bakom Bjursås nya scoutkår, som på bara några månader drog igång en verksamhet för 47 barn och vuxna.

Karlsro scoutkår i Uppsala startade en ny avdelning av kön till kåren

Den nystartade avdelningen består nu av 20 helt nya scouter.
– Vi lät de nya ledarna berätta vad de var intresserade av att göra, matchade det med befintliga program från de andra spåraravdelningarna och kom fram till en möjlig lösning och ett terminsprogram som passade alla.

I Scoutkåren Tor stannar vuxna även när deras barn har slutat

Oftast stannar de kvar så länge barnen är kvar och då får det väl vara så. Men det finns föräldrar som ändå valt att stanna trots att barnen slutat. Det beror nog mycket på att vi har satsat lite extra på gemenskapen i ledargänget.

Brämhults scoutkår byggde familjescouting via sociala medier

– För att få många att nappa bjöd vi in till en prova på-dag. Vi bad kommunen lägga ut det på deras evenemangssida, skickade ett mejl till lokalmedia och lyckades få en artikel i gratistidningen och en liten spalt i den stora tidningen. Men framförallt la vi ut en sponsrad annons på Facebook och via den också en på Instagram.

Hultsfreds scoutkår startade scouting på arabiska

Småländska Hultsfred var en av de kommuner som 2015 tog emot många ensamkommande tonåringar. Scoutkåren hade ingen avdelning för utmanare, men drog genast igång. Till första träffen kom 18 killar från Syrien, Turkiet och Irak. Hälften av dem hade varit scouter i sina tidigare hemländer.