Program för rover

För dig som är roverscout präglas livet många gånger av val. Livsvalen och de oundvikliga uppbrotten från kamrater och familj kan vara besvärliga att hantera. För många roverscouter är det värdefullt att kunna ha kvar kontakten med sina gamla scoutkompisar men som roverscout har du också stora möjligheter att göra projekt med nya roverscoutvänner.

Filmen är från World Scout Moot i Kanada.

Rovertiden

Som roverscout har du i det närmaste oändliga möjligheter att delta i och själv genomföra projekt och arrangemang som kan ge dig oförglömliga minnen. Men scouting är dessutom en metod för personlig utveckling och under denna tid kommer du säkert att utvecklas på många olika sätt.

Rovertiden delas in i tre delar - arrivo, färden och partenza.

Arrivo

Rovertiden börjar med din arrivo. Framför allt handlar arrivon om att komma igång, få bättre koll på vad det innebär att vara roverscout och börja planera vad du vill göra. Arrivocermonin markerar starten på din rovertid.

Färden

Genom rovertiden färdas du genom nya upptäckter och insikter om dig själv. Längs färden kommer du både stöta på och övervinna hinder. Färden är den längsta tiden för dig som roverscout. Det finns fyra färdval: ledarskapet, kulturen, naturen och samhället.

Partenza

Den sista tiden som roverscout, partenzan, är till för att du ska få tid att samla ihop tankar och lärdommar och ta sats inför resten av ditt liv. Partenzan består av två delar, reflektionen och partenzacermonin som markerar slutet på både din rovertid och deltagande i scouternas program.

Färdvalen

I arrivon gör du ett färdval som hjälper dig att sätta din egen prägel på det du gör, samtidigt som scoutmetoden och målspråren fortfarande är närvarande. Tanken med färdvalen är att berika det du gör som roverscout. Roverscouting är en resa i personlig utveckling, genom nya upptäckter och mot nya erfarenheter. Färdvalen är de olika stigarna, lederna eller rutterna som tar dig framåt.

Ledarskapet

Utveckla ditt ledarskap genom att gå kurser, leda din omgivning, på scouterna och dig själv.

Naturen

Upptäck olika miljöer omkring dig och världen och vad du kan göra i, med och för den.

Kulturen

Fördjupa dig i ett kreativt uttryck, ditt kulturarv eller i en annan kultur än du är van vid.

Samhället

Fokusera på att utvecklas inom samhällsengagemang, demokrati och påverkan - globalt eller lokalt.

Planera ett lokalt hållbarhetsprojekt!

Scouterna letar just nu efter grupper med roverscouter som vill genomföra lokala projekt med hållbarhetstema!
Projekten är en del av det europeiska projektet Earth Tribe.

Det finns stor möjlighet till kreativitet! Projekten kan vara allt från en skräpplockardag, aktivitetsdagar, inspirationspass, föreläsningar eller något helt annat.

  • Totalt letar vi efter 2-4 projekt. 
  • Kan genomföras enskilt eller i grupp
  • Projekten ska ge något till det lokala samhället, och gärna engagera många invånare eller scouter.
  • Projektet ska planeras av scouter i roverålder.
  • Projektet måste genomföras senast i november 2024.
  • Det finns budget på 5 000-10 000 kr per projekt för material och genomförande.

Är du intresserad av att veta mer eller av att genomföra ett projekt, kontakta anton.nilsson@scouterna.se!

Ett europeiskt roveräventyr

Våren 2023 begav sökte fem svenska roverscouter en plats på det europeiska rovereventet Agora. Eventet är en del i projektet Earth Tribe, ett hållbarhetsprojekt som WOSMs europaregion genomför. De träffades för första gången på plats i Portugal, där arrangemanget skulle vara, och efter en vecka var det en ny sammansvetsad kompis grupp som landade hemma i Sverige igen fyllda med idéer och tankar.

Nu är de fem roverscouterna, som har bildat gruppen Quinto, med och planerar året Agora som kommer genomföras i Sverige i april 2024. Planeringen görs tillsammans med en internationell planeringsgrupp. Agora kommer även i år ha hållbarhetstema och samtidigt kommer deltagarna få uppleva svensk kultur och svensk scouting tillsammans.

Det europeiska hållbarhetsprojektet Earth Tribe finansieras i samarbete med EU.

EU Disclaimer

Arrangemang

Som roverscout har du möjlighet att vara med på arrangemang som deltagare eller ledare. Här nämns de arrangemang som är återkommande för rover, både nationella och internationella:

Blå Hajken
Blå Hajken Jägarna är för utmanare, rover och äldre scouter. Det är en utmanande vandring längs med forsande jokkar och branta bergssidor i Jämtlandsfjällen, och samtidigt praktisk övning i ledarskap och samarbete.

Roverforum
Roverforum är för roverscouter som vill träffa andra i samma ålder, inspireras och bygga nätverk. Varför inte starta ett projekt tillsammans med nyfunna rovervänner.

Agora
En europeisk version av Roverforum som rör sig runt kontinenten. under Agora får du utforska ett nytt land och nätverka och ha en rolig tid tillsammans med roverscouter från hela Europa. Agoran genomförs en gång om året, håll utkik under lediga ideella uppdrag.

World Scout Moot
Ett världsscoutmoot kan kort beskrivas som en världsscoutjamboree, fast för roverscouter. Världsscoutmoot anordnas var fjärde år någonstans i världen och har tidigare år haft mellan 2000–5000 deltagare. Senast hölls mootet på Irland och 2025 är det Portugal som är värdland.

World Scout Jamboree
Åk som IST (international service team) tillsammans med tusentals andra scouter över 18 år, och hjälp till att arrangera världsscoutjamboreen. Världscoutjamboreen arrangeras vart fjärde år. Förra gången var det i USA, år 2023 hålls den i Sydkorea.

Vägvis

Vägvis är roverscouternas guidebok. Här kan du läsa mer om tiden som roverscout och inspireras av andra.

Boken beskriver roverprogrammet som en färd och lägger mycket fokus på hur du planerar, genomför och utvärderar projekt. Du får metoder så att du själv ska kunna ta ansvar för din personliga utveckling. Som roverscout kan du välja mellan fyra olika färdval. I boken finns texter för inspiration och fördjupning för var och ett av dessa färdval.

Memoria vaga

Roverprogrammet Memoria vaga är en härlig blandning av klimatsmarta hajker, seriösa diskussioner och konst.

I materialet finns elva aktiviteter som varierar i tid och omfång, för att du ska kunna hitta något som passar just dig och ditt färdval. Presentationen av aktiviteterna förklarar tidsåtgång och hur de bidrar till roverscouternas färdval och målspår.

Vissa aktiviteter går bra att använda som mötesmaterial för yngre scouter där du som roverscout får leda och arbeta med de globala målen för hållbar utveckling. Det går också utmärkt att göra aktiviteterna i ditt roverlag eller tillsammans med andra avdelningar i kåren!

Friluftsfika med Scoutshopens emaljmuggar och perkulator

Skaffa en mentor

Yngre scouter får stöd av sina ledare. Ju äldre du blir desto mer ansvar behöver du ta. En mentor kan hjälpa till med råd och stöttning både på scouterna och i övriga delar av livet. Mentorskap är en viktig och rolig del av din rovertid. Läs mer i roverscouternas handbok Vägvis.

Målspår

Scouting handlar om personlig utveckling. Som roverscout har du stora möjligheter att utvecklas och lära nya saker. Du har också ett eget ansvar för din utveckling. Målspåren hjälper dig på vägen.

En närbild på en eld som tänds.

Scoutmetoden

Scoutmetoden är scouternas sätt att göra det roligt och naturligt att lära sig saker. Patruller, symboler, learning by doing är tre av de sju delar som metoden består av.