Scoutmetoden - we see it as a puzzle where all parts are equally important.

Scoutmetoden

Det unika med scouting är scoutmetoden. Det är en metod för personlig och social utveckling där vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen. Varje scout får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande.

Som ett pussel

Scoutmetoden är den metod som all verksamhet i Scouterna bygger på. Metoden är en helhet, där alla bitar behövs. Vi visar den som ett pussel, där ingen del är viktigare än någon annan. Tillsammans skapar de scouting.

Scoutlag och löfte 

Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis och medmänniska. Det är något som scouter försöker leva upp till. Scoutlagen finns med i allt vi gör.

Scoutlagen finns här

Patrullsystemet 

Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, att leda sig själv och andra och visa hänsyn. En annan viktig del av patrullsystemet är att lära sig respektera sig själv och omgivningen.

Verktyg för att bygga patrull

Learning by doing 

Att själv få prova, våga misslyckas och prova igen, gör att scouterna hela tiden lär sig nya saker. Genom att tänka igenom och diskutera vad vi tycker har gått bra eller inte bra och varför, utvecklas vår kreativa förmåga att lösa uppgifter på ett smidigt sätt, något som vi har nytta av hela livet. Dessutom är det roligare att få göra saker själv än att titta på.

Bli scout

Stödjande och lyssnande ledarskap 

Scouterna får lära sig att leda sig själv och andra, med stöd av ledare som lyssnar och stöttar. Vi har ett värdebaserat ledarskap som utgår från scoutlagen och arbetar aktivt för att vår verksamhet ska vara trygg och fri från övergrepp.

Gå en ledarutbildning

Lokalt och globalt samhällsengagemang

Vi engagerar oss i och försöker påverka vad som händer i samhället, både i området där vi bor och ute i världen. Genom det lär vi oss kämpa för en bättre värld där alla människor är lika mycket värda och mår bra.

Verktyg för hållbarhet

Friluftsliv 

Vi är utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder fantastiska upplevelser och skapar utmaningar där patrullens samarbetsförmåga sätts på prov. Genom att vara ute lär vi oss också hur viktigt det är att ta hand om naturen och ta ansvar för miljön.

Friluftslivets år

Symboliskt ramverk 

En viktig del i vår verksamhet är att skapa gemenskap, sammanhang och tillhörighet genom symboler, ceremonier och teman. Berättelser, maskotar och teman gör att det blir roligt på Scouterna och att scouterna får använda sin fantasi. Det kan vara att en patrull bestämmer sig för ett tema, för att binda ihop aktiviteterna under en termin eller ett läger. Ceremonier som scouterna kan känna igen ger andningshål för tid till reflektion, lugn och eftertanke. Det kan till exempel vara att patrullen samlas runt en lägereld där var och en får berätta hur deras dag har varit.

Boken Ljusspår i scoutshopen