Program för upptäckare

I den här åldern sker en kraftig utveckling mot större självständighet. Upptäckarscouten kan ta vara på sig själv. De klarar av att fatta de beslut som krävs för att lösa praktiska problem de möter. I upptäckaråldern kan det vara stora skillnader mellan varje barn, men i Scouterna får alla utrymme att utvecklas på sina villkor.

Märken

Det finns massvis med märken som passar upptäckare. De kan exempelvis visa att de kan hantera kniv och yxa. Eller så kan någon av de många intressemärkena fungera som en stomme för programmet. Det finns märken för allt från sjukvård, eldning och matlagning till vatten, mörker och superhjältar.

Ta ett av bevismärkena som visar att upptäckaren kan hantera kniv, stormkök, yxa & såg eller klarar sig bra i vatten.

Välj bland de nästan 50 intressemärken som riktar sig upptäckare och ta de märken som passar gruppen bäst.

Målspår och scoutmetod

Med ett genomtänkt syfte för varje aktivitet blir scouting så mycket mer än att bara ha roligt tillsammans. Vi kallar det målspår. För varje åldersgrupp finns beskrivningar av vad målspåren betyder för scouter i den åldern. Scoutmetoden är det arbetssätt som all scouting bygger på t.ex. genom att arbeta i patruller och lära genom att få testa själv.

Upptäckten

I boken Upptäckten får vi träffar upptäckarpatrullen Vildarna och får följa med på deras aktiviteter. Boken riktar sig till upptäckarscouterna själva, och med hjälp av boken får upptäckarscouten lära sig mer om vad man kan göra som upptäckarscout. Den ska även inspirera till att få scouten involverad i mötesplaneringen. Vad är egentligen scouting och vad är det som gör att det vi gör blir scouting? Förhoppningsvis hittar scouten svaren på dessa frågor i boken.

Blädderexamplar av boken

Aktivitetspaket

Färdiga aktivitetspaket, terminsprogram och annat programmaterial som passar bra för upptäckare.

Free being me och Action on body confidence

Syftet är att stärka barn och ungdomars kroppsliga självförtroende och självkänsla. Genom roliga aktiviteter visar Free Being Me scouterna hur det går att få kroppsligt självförtroende och självkänsla. Dessa saker blir möjliga genom att lära sig att värdesätta sin kropp, stå emot sociala påtryckningar och hjälpa andra att få bättre kroppsligt självförtroende. Action on Body Confidence är ett fristående påbyggnadsmaterial till Free Being Me. Avslöja problemen som lågt kroppsligt självförtroende orsakar barn och unga i samhället och planera ett projekt för att skapa förändring.

Terminsprogram

Det finns tio färdiga terminsprogram för upptäckare. De innehåller program för tio möten som kan kombineras med aktiviteter som ni själva vill lägga till. Lev er in i Harry Potters värld. Eller ge er i kast med att försöka rädda det sjunkande Atlantis.

Trygga möten

Aktiviteter och övningar för att få äventyrarna att fundera på hur de själva och andra fungerar. Målet är att de ska känna sig säkrare i att själva vara en del i att motverka mobbning, kränkningar och övergrepp.

Våldspreventiv verktygslåda

Tänk på den våldspreventiva verktygslådan som en låda med legobitar där varje legobit är ett
våldspreventivt verktyg. Du kan sätta samman alla legobitar till en större utbildning eller endast
använda ett par.

Samhällsengagemang

Finns det något som dina scouter går och stör sig på? Eller något de skulle vilja var annorlunda? Ta då saken i egna händer och gör något åt det! Tillsammans med patrullkompisar har de makt att påverka – sätt igång och rädda världen!

Internationella flickdagen

Den 11 oktober uppmärksammas Internationella flickdagen. WAGGS har tagit fram olika verktyg för att öka medvetandet kring olika frågor som påverkar flickor och stödja det arbete scoutrörelsen gör för att stärka flickors rättigheter.

Aktivitetsbanken

I Aktivitetsbanken finns massvis med aktiviteter att inspireras av eller att köra precis som de är! Du kan filtrera på upptäckare för att få fram sökresultat som passar för åldersgruppen.

Testa aktiviteter som "Bäst i scout", Among us i verkligheten eller kanske Skuggbygge med lego.