Världsförbättrarna

Ett demokratiprojekt för våra yngsta scouter

En av grundpelarna i Scouting är demokrati, det är så självklart att vi nästan glömmer bort det! Demokrati är det som ligger till grund för projektet Världsförbättrarna. Världsförbättrarna är ett projekt som Scouterna under 2019-2020 genomför. Vi tar fram metoder och material för att våra scouter som är 8-10 år gamla ska få lära sig om demokrati. Om du som ledare och din kår är redo för den här resan kommer ni att ge era scouter erfarenheter som kan förändra världen! Världsförbättrarna genomförs med hjälp av stöd från Postkodlotteriet.

Att förklara vad demokrati är kanske inte alltid är så lätt. Därför har vi har tagit fram en film om demokrati som kan användas tillsammans med Demokratihandboken. Filmen kan du titta på här till vänster och du kan också ladda ner den från vår Vimeo-kanal. Demokratihandboken hittar du här.

Världsförbättrarnas demokratimaterial

Så lär du ut demokrati!

I projektet Världsförbättrarna har vi tagit fram demokratimaterial att använda på scoutmöten med barn som är 8-10 år gamla. Materialet består av en demokratihandbok som är till scouterna, och en ledarhandledning.

Ladda ner material!
Påverkansprojekt

Var med och påverka!

En del av Världsförbättrarna är så kallade Påverkansprojekt. Där får scouterna chansen att förbättra världen! Det hittar något som de inte tycker är så bra – och gör något för att förändra eller förbättra. Allt med hjälp och stöd från sin ledare!

Genomför och utvärderar ni ett påverkansprojekt innan 31 maj 2021 kan ni få 2 000 kronor till avdelningen!

Såhär gör ni:

1. I Min Demokratihandbok finns tips på områden att utgå ifrån och inspiration till vad ett påverkansprojekt kan handla om. Det finns också mallar för hur ni ska planera.

2. Genomför påverkansprojektet med hjälp av Min Demokratihandbok och Ledarhandledningen.

3. När ni genomfört ert påverkansprojekt ska ni fylla i en utvärdering och en ansökningsblankett för att få er rekvisition (begäran av ersättning) utbetald.

Ladda ner PDF: Utvärdering_ansökningsblankett_ersättning

Frågor? Kontakta Projektledare Sassa Orebring på sassa.orebring@scouterna.se

Den här komponenten saknar dessvärre nödvändig information

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok. Lorem ipsum har inte bara överlevt fem århundraden, utan även övergången till elektronisk typografi utan större förändringar. Det blev allmänt känt på 1960-talet i samband med lanseringen av Letraset-ark med avsnitt av Lorem Ipsum, och senare med mjukvaror som Aldus PageMaker.