Intressemärke

Andra repmärket

Andra repmärket bygger vidare på Första repmärket. Genom att jobba med Andra repmärket övar du dig i att lösa problem och hur du kan få nytta av rep till olika äventyr.

Märkeskrav

  1. För att få det här märket ska öva på och kunna visa dina scoutkompisar och ledare att du kan: Kunna slå fem knopar och visa att du kan lösa verkliga uppgifter genom att använda knoparna. Du ska alltså inte bara visa upp att du kan dem utan du ska när du hamnar i en riktig situation där du behöver göra en knop visa att du vet vilken du bör välja och hur du slår den.
  2. Känna till skillnaden på olika repsorter och veta när vilken typ av rep passar bäst.
  3. Veta hur du genom att bygga en talja av rep kan få utväxling när du ska lyfta, dra eller spänna något och ha använt den kunskapen i sitt rätta sammanhang.

För dig som är

Upptäckare 10-12 år

Äventyrare 12-15 år