Intressemärke

Brinna

Det här är en fortsättning på intressemärket Tända. Genom att jobba med Brinna lär du dig mer om elden och hur man kan använda den på ett bra sätt. Eld som kan användas till att laga mat på, skapa en mysig stämning eller ge värme.

Märkeskrav

  1. För att få det här märket ska du öva på och visa dina scoutkompisar och ledare innehållet för intressemärket Tända, alltså: Tända en tändsticka och provat att tända en lykta och en eld. Känna till vilka risker levande ljus och eldar innebär och ha diskuterat hur man ska bete sig i närheten av ljus och eld. Veta vad du ska göra om du bränner dig.
  2. Dessutom ska du veta och kunna visa dina ledare och scoutkompisar: Vad som behövs för att en eld ska fungera (syre, värme, bränsle) och ha fått testa vad som händer om alla delar inte finns med.
  3. Veta hur man eldar säkert, det vill säga hur man gör en säker eldstad som hindrar elden från att sprida sig och hur du förbereder för att kunna släcka elden. Kunna göra upp en eld.

För dig som är

Upptäckare 10-12 år

Äventyrare 12-15 år