Intressemärke

Demokrati

Demokrati handlar bland annat om att allas åsikter är lika mycket värda och att alla har samma möjlighet att påverka gemensamma beslut. För att en demokrati ska fungera är det viktigt att vi har bra och tydliga metoder för att bestämma saker tillsammans. Hur fungerar demokratin i din patrull och i din scoutkår?

Märkeskrav

  1. För att få intressemärke Demokrati ska du: Veta hur scouting är organiserat i din scoutkår, i Sverige och i Världen.
  2. Ha varit med på en kårstämma (eller beslutande årsmöte på högre nivå).
  3. Veta hur du kan påverka genom att skriva en motion eller ett förslag till styrelsen.
  4. I din patrull haft en diskussion om demokrati, hur alla kommer till tals, hur ni fattar beslut mm.
  5. I din patrull ha provat på att ha ett möte med agenda, ordförande och sekreterare.
  6. I din patrull eller scoutgrupp ha provat olika metoder att diskutera och bestämma saker, t ex genom brainstorming.

För dig som är

Upptäckare 10-12 år

Äventyrare 12-15 år