Intressemärke

Elda

Elda är en fortsättning på intressemärket Brinna. Aktiviteter kopplade till det här märket ger scouterna en möjlighet att lära sig få igång och underhålla en eld under längre tid för att kunna laga mat, få värme och skapa stämning på ett säkert sätt.

Märkeskrav

  1. För att få det här märket ska du veta och kunna visa dina ledare och scoutkompisar innehållet i intressemärket Brinna, alltså: Tända en tändsticka och provat att tända en lykta och en eld. Känna till vilka risker levande ljus och eldar innebär och ha diskuterat hur man ska bete sig i närheten av ljus och eld. Veta vad du ska göra om du bränner dig.
  2. Vad som behövs för att en eld ska fungera (syre, värme, bränsle) och ha fått testa vad som händer om alla delar inte finns med.
  3. Veta hur man eldar säkert, det vill säga hur man gör en säker eldstad som hindrar elden från att sprida sig och hur du förbereder för att kunna släcka elden.
  4. Kunna göra upp en eld.
  5. Dessutom övar du på och kan visa dina scoutkompisar och ledare: Med hjälp av kniv, tändstickor och bränsle du hittar i naturen kunna göra upp en eld och hålla den vid liv under en längre tid.
  6. Känna till olika eldtyper och kunna anpassa elden efter olika situationer som matlagning, värmekälla eller mys.
  7. Kunna skilja på några olika typer av trä och veta vad som skiljer dem åt i eldhänseende, till exempel vad som ger mest värme och vad som skvätter mest/minst.
  8. Ha provat på att göra upp eld med andra metoder än tändare och tändstickor, t.ex. eldstål eller förstoringsglas.

För dig som är

Upptäckare 10-12 år

Äventyrare 12-15 år