Intressemärke

Förebild

Vi scouter vill gärna vara förebilder för andra. Vi tror att genom att ta ett första steg och visa andra att det går att göra skillnad både i det stora och lilla, så bidrar vi till att göra världen bättre. En förebild kan ge dig kraft och mod att våga testa nya saker, ta ställning, eller ta tag i ett problem. Du själv kan bli en person som får någon annan att våga göra samma sak. Det är inspirerande, roligt och viktigt att föregå med gott exempel och visa att en bättre värld är möjlig.

Märkeskrav

  1. Fundera över vilka dina förebilder är. Vad är det som gör att de är dina förebilder?
  2. Berätta för någon av dina förebilder varför du tycker att de är bra.
  3. Diskutera vilket ansvar du har som förebild för till exempel yngre scouter, skolkamrater eller grannar i ditt bostadsområde.
  4. Göra något där du kan bli någons förebild, som till exempel att hålla i ett scoutmöte för yngre scouter, anmäla dig till elevrådet på din skola, starta en kampanj eller ta initiativ till något som förbättrar miljön, stämningen i din klass eller samtalsklimatet på nätet eller något annat sammanhang där du möter andra barn och unga.

För dig som är

Äventyrare 12-15 år