Intressemärke

Genus HBTQ

Det här märket handlar om att alla har rätt att vara sig själva och att vara kär i den den vill.

Märkeskrav

  1. Undersök hur normer och acceptans för olikheter ser ut i de olika sammanhang du befinner dig i, exempelvis hem, skola, scouter och övriga samhället.

För dig som är

Äventyrare 12-15 år