Intressemärke

Goda gärningar

Scouter kämpar för en bättre värld. Att tänka på andra, vara vänlig och hjälpsam kan verka självklart men ibland behöver vi hjälp att komma ihåg det och träna på att se vad vi kan göra för andra.

Märkeskrav

  1. En god gärning är när du, utan att du måste det eller tjänar på det, gör något för att hjälpa någon annan eller för att göra någon annan glad. För att få intressemärket Goda gärningar ska du reflektera över om och på vilket sätt du har gjort en god gärning. Skriv eller rita i en ”dagbok” varje dag under tid som ni bestämmer tillsammans. Ni kan till exempel starta på ett scoutmöte, följa upp hur det går på nästa och avsluta på det tredje mötet. Målet är att göra minst en god gärning om dagen men kommer det inget bra tillfälle en dag så passa på att fundera på hur man ser situationer där man kan göra en insats.

För dig som är

Upptäckare 10-12 år

Äventyrare 12-15 år