Intressemärke

Grottning

Människan har i alla tider sökt sig till grottor för skydd och för att det är spännande. Beroende på ålder på scouterna kan grottmärket göras olika svårt. För de yngre scouterna kan en mer lättåkomlig grotta vara lämplig men ju äldre scouterna blir desto roligare är det att ta dem till mer utmanande grottor. Vi har inte så gott om grottor i alla delar av vårt land så låt omgivningarna styra svårighetsgraden. Kanske kan ni istället besöka en gruva.

Märkeskrav

  1. För att få märket Grottning bör du: Veta vilken säkerhet som gäller i den grotta ni ska besöka så som risk för fallande sten, hur man tar sig fram i otillgänglig terräng och att man aldrig ska besöka grottor ensam.
  2. Veta riskerna med syrebrist i icke ventilerade utrymmen och riskerna med eldning i grottor.
  3. Kunna grundläggande sjukvård kopplat till grottmiljöer så som stukade/vrickade leder, brutna leder, skärskador från vassa klippor m.m.
  4. Besöka en eller flera grottor.
  5. Testa olika ljuskällor inne i grottan.
  6. Fundera på hur människor använt just den grottan du besöker.
  7. Ta reda på mer om de växter och djur som finns inne i grottan ni besöker.
  8. Ta reda på om det finns några sägner eller historier om den grottan ni besöker.

För dig som är

Upptäckare 10-12 år

Äventyrare 12-15 år