Intressemärke

Hållbarhet

Hållbarhet handlar om att alla ska kunna leva i en bra värld både nu och i framtiden. Det går inte att bli klar med, utan istället handlar hållbarhetsmärket om att börja ta ställning till att du vill göra skillnad. Alla länder i FN har kommit överens om 17 globala hållbarhetsmål. Till 2030 vill vi avskaffa fattigdom, minska orättvisorna, få en fredligare värld och lösa klimatkrisen. Om alla hjälps åt så kan vi klara det! Med detta märke får du fundera över vad hållbarhet betyder och hur du och människor i din närhet kan bidra.

Märkeskrav

  1. Veta var de globala målen för hållbarhet är.
  2. Ha kommit fram till vad hållbarhet är för dig.
  3. Bestämt dig för en hållbarhetsutmaning och genomfört den. Det kan t ex vara att under en månad minimera mängden skräp, skapa nytt av gamla saker, aktivt sprida positivitet på sociala medier eller ändra ditt sätt att resa. Fler förslag finns i aktivitetsbanken.
  4. Ha berättat om det du gjorde för andra till exempel genom att lägga upp aktiviteten i aktivitetsbanken, skriva om det på sociala medier, kontakta en tidning eller liknande.
  5. Reflekterat över hur det gick och hur du kan fortsätta arbeta för en hållbar värld.

För dig som är

Spårare 8-9 år

Upptäckare 10-12 år

Äventyrare 12-15 år