Intressemärke

Hjälpa

Hjälpa är en fortsättning på intressemärket Plåstra. Genom att jobba med Hjälpa lär du dig mer om hur du kan hjälpa någon som har skadat sig, vad man behöver ha med sig och hur du kan undvika att någon skadar sig. För att våga ge sig ut på okända äventyr är det bra att vara redo och kunna hantera skador och olyckssituationer som kan uppstå.

Märkeskrav

 1. För att få intressemärket Hjälpa ska du känna till och kunna visa dina scoutkompisar och din ledare innehållet för intressemärke Plåstra, alltså: Hur man tar hand om mindre sår som skärsår.
 2. Hur man lägger ett tryckförband och placerar skadan i högläge.
 3. Hur man på kan förebygga skavsår och ta hand om skavsår om du ändå får ett.
 4. Vilka de viktigaste sakerna i sjukvårdväskan är och vad man använder dem till.
 5. Hur man ringer efter ambulans, brandkår och polis och vad man ska säga när man ringer.
 6. Dessutom övar du på och visar dina scoutkompisar och din ledare att du kan: Prioritera enligt LABC.
 7. Frigöra luftvägar och utföra mun mot mun-metoden.
 8. Lägga en person i stabilt sidoläge.
 9. Lägga om en stukad fot.
 10. Veta vilken sjukvårdsutrustning ni behöver ha med er på hajk.
 11. Visa att du kan hantera din personliga hygien på övernattning utomhus.
 12. Känna igen symptomen för energibrist och vätskebrist och veta vad du kan göra för att undvika det.

För dig som är

Upptäckare 10-12 år

Äventyrare 12-15 år