Intressemärke

Inkludering

I Scouterna vill vi att alla barn och unga ska få vara med. Och inte bara vara med, alla ska också få vara med och bestämma och hitta på vad vi ska göra. Ingen ska känna sig utanför för att den funkar på ett visst sätt eller har släkt från ett visst land. Då behöver vi hjälpas åt att ha en schysst stämning. Alla kan hjälpa till med det! Vi är alla olika individer och funkar på olika sätt. Ibland behöver vi olika saker för att det ska funka i just det sammanhanget. Någon behöver få information i förväg, någon annan behöver pauser, en tredje behöver att det är okej att man glömmer saker ibland. Gruppen kan behöva ha olika vanor för att det ska funka för de som är med, och vara beredda att ändra när behoven i gruppen ändras.

Märkeskrav

  1. För att få intressemärket inkludering bör du: Ha pratat i patrullen om hur ni är och funkar olika, och hur ni kan göra så att alla har möjlighet att delta och bidra.
  2. Ha tränat på att ta plats och att ge plats åt andra, till exempel genom att varje person får berätta något utan att bli avbruten.
  3. Ha kommit på något som kan vara bra att andra vet om dig för de ska förstå dig bättre och för att du ska trivas bättre i Scouterna.
  4. Funderat på om det finns vanor eller normer i Scouterna som gör det svårare för vissa att vara med och hur de skulle kunna utmanas eller förändras.
  5. Gjort en aktion. Till exempel en inkluderande inbjudan till att bli scout, affisch/kårens hemsida så att bilder visar mångfald och texter har enkelt och inkluderande språk. Hitta sätt som gör att unga kan känna sig välkomna oavsett religion, funktionsförmåga, kön, könsidentitet, sexualitet eller etnicitet. Eller så gör ni en kampanj där ni tar ställning för en viss fråga och visar att ni står för allas lika värde och rättigheter.

För dig som är

Äventyrare 12-15 år