Intressemärke

Internationellt

Scouting är en global rörelse med medlemmar i över 160 länder. Att lära sig mer och träffas över gränserna är en viktig del av scouting – på så sätt bidrar vi till fred och förståelse mellan folk och länder

Märkeskrav

  1. Ta reda på vad det innebär att vara scout i ett annat land.
  2. Ta kontakt med eller träffa scouter från ett annat land där ni upptäcker och lär av varandras likheter och skillnader.

För dig som är

Upptäckare 10-12 år

Äventyrare 12-15 år