Intressemärke

Kapsejsa

Kapsejsa är inte bara ett roligt ord, utan också en rolig och utmanade aktivitet. Kapsejsa betyder att en båt eller fartyg välter. Det är viktigt att veta hur patrullen ska agera om farkosten skulle kantra. När du tar intressemärket kapsejsa tränar du på svåra situationer under kontrollerade former.

Märkeskrav

  1. Förstå vilken säkerhetsutrustning som är passande och använd den.
  2. Trilla i vattnet utan att farkosten välter. Ta dig upp i farkosten igen. 
  3. Vält farkosten och vänd sen tillbaka den. Ta dig upp i farkosten igen. 
  4. Ta hand om er och er farkost efter en kapsejsning. 
  5. Dokumentera genom bild och text er kapsejsning.  

För dig som är

Upptäckare 10-12 år

Äventyrare 12-15 år

Utmanare 15-18 år